13 apr 2017 06:00

13 apr 2017 06:00

Kommundirektören vill slå i hop ännu mer

SKÖVDE: Två sektorer kan bli till en nästa år

Kommundirektören Tomas Fellbrandt vill minska antalet sektorer i Skövde kommun ytterligare. Nu får han stöd av en extern utredning som föreslår ytterligare en sammanslagning.

Kommunen gick över i ny organisation 1 januari 2015 när flera förvaltningar slogs samman till större sektorer. Nu föreslå en utredning att socialtjänsten samt vård- och omsorg slås samman i en gemensam sektor.

”Rätt väg att gå”

I en slutrapport från en extern konsult sägs att den samlade bedömningen talar för en enda gemensam sektor. Utredningen listar följande argument:

Tydligare och starkare aktör som skapar utvecklingskraft.

Anses blir bättre för brukare med komplexa behov.

Ekonomiska faktorer.

Tydligare styrning.

– Jag gör ungefär samma analys som utredningen, att det här är rätt väg att gå. Sektorerna delar i dag samma socialtjänstlag och har gemensamma frågor i digitalisering, kompetensförsörjningsfrågor, utvecklingsfrågor och samverkan externt med andra kommuner och regionen. Vi blir tydligare och starkare i en organisation, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Fellbrandt menar att de stora effekterna kommer ske övergripande nivå, inte ute i organisationen där verksamheterna möter brukarna.

Han kommer föreslå att politikerna beslutar om en sammanslagning från den 1 januari 2018.

Utredningen pekar på en riskfaktor i att sammanslagningen inte planeras och genomförs tillräckligt väl. Misslyckas den riskerar man att förlora personal både på strategisk nivå och på verksamhetsnivå. Där pekar utredningen av vikten på att inte slå i hop utan skapa något nytt.

Får 1 780 anställda

Ekonomiskt skulle den nya sektorn hamnar på en budgetram på drygt en miljard kronor vilket är något under barn- utbildningssektorn som är störst i dag. Socialtjänsten har 300 anställda medan vård- och omsorg har 1 480 anställda.

Sektorn kommer att få en gemensam sektorschef. Chef för nuvarande vård- och omsorgssektor är Per Granat medan Lena Friberg är tillförordnad chef för socialtjänsten.

Kommunen gick över i ny organisation 1 januari 2015 när flera förvaltningar slogs samman till större sektorer. Nu föreslå en utredning att socialtjänsten samt vård- och omsorg slås samman i en gemensam sektor.

”Rätt väg att gå”

I en slutrapport från en extern konsult sägs att den samlade bedömningen talar för en enda gemensam sektor. Utredningen listar följande argument:

Tydligare och starkare aktör som skapar utvecklingskraft.

Anses blir bättre för brukare med komplexa behov.

Ekonomiska faktorer.

Tydligare styrning.

– Jag gör ungefär samma analys som utredningen, att det här är rätt väg att gå. Sektorerna delar i dag samma socialtjänstlag och har gemensamma frågor i digitalisering, kompetensförsörjningsfrågor, utvecklingsfrågor och samverkan externt med andra kommuner och regionen. Vi blir tydligare och starkare i en organisation, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Fellbrandt menar att de stora effekterna kommer ske övergripande nivå, inte ute i organisationen där verksamheterna möter brukarna.

Han kommer föreslå att politikerna beslutar om en sammanslagning från den 1 januari 2018.

Utredningen pekar på en riskfaktor i att sammanslagningen inte planeras och genomförs tillräckligt väl. Misslyckas den riskerar man att förlora personal både på strategisk nivå och på verksamhetsnivå. Där pekar utredningen av vikten på att inte slå i hop utan skapa något nytt.

Får 1 780 anställda

Ekonomiskt skulle den nya sektorn hamnar på en budgetram på drygt en miljard kronor vilket är något under barn- utbildningssektorn som är störst i dag. Socialtjänsten har 300 anställda medan vård- och omsorg har 1 480 anställda.

Sektorn kommer att få en gemensam sektorschef. Chef för nuvarande vård- och omsorgssektor är Per Granat medan Lena Friberg är tillförordnad chef för socialtjänsten.