"Måste arbeta tillsammans"

SÖDRA RYD: Inrikesminister besökte Rydskolan

Nyheterna om oroligheterna i Södra Ryd har nått regeringsnivå. Inrikesminister Anders Ygeman besökte stadsdelen på tisdagen och han berömmer insatserna som görs för att komma tillrätta med problemen.
– Ska man vända utvecklingen måste man göra det tillsammans, då är samhället starkt.

De senaste månaderna har det varit oroligt i Södra Ryds centrum – raketer har skjutits mot personer och fastigheter och orsakat skadegörelse, bussar har beskjutits med luftvapen, väktarbilar har utsatts för stenkastning och i förra veckan sågs två personer kasta en molotovcocktail på en bil som totalförstördes i den efterföljande branden. Vid flera tillfällen har stora ungdomsgäng setts i nära anslutning till händelserna.

Viktigt polissatsning

Både kommun och polis har sett allvarligt på utvecklingen och har också agerat snabbt med olika åtgärder. På tisdagen fick de berätta för inrikesminister Anders Ygeman om vad som gjorts för att öka tryggheten i centrum och att de redan sett vissa effekter av arbetet.

– Jag är här för att få ta del av hur det brottsförebyggande arbetet ser ut. Att komma hit just i dag i samband med presentationen av vårbudgeten känns bra bland annat eftersom vi presenterar en stor satsning på polisen, den kommer nog att kunna bidra till en ökad trygghet i Södra Ryd, säger Anders Ygeman som ser extra positivt på att polisen redan inom kort kommer att anställa två områdespoliser i Södra Ryd.

– Det är bra, inte minst när det gäller att förebygga brott.

”Samhället är starkt”

Ygeman fick bland andra lyssna till Karin Holm, områdesutvecklare Skövde kommun, rektorer på Rydskolan, polischefen Helena Trolläng och Jonas Plato, säkerhetsstrateg Skövde kommun – alla beskrev de olika kort- och långsiktiga åtgärder som vidtagits.

– Jag tycker att de gör ett bra arbete. Om man ska vända en utveckling är det viktigt att man gör det tillsammans och har samma mål. Då är samhället riktigt starkt.

Karin Holm tyckte att det var bra att få möta inrikesministern.

– Det är kul att vi får uppmärksamhet för det arbete vi gör och vi vill gärna fokusera på det positiva. Vi ser att långsiktiga åtgärder är viktiga där vi tillsammans med dem som bor här formar området. Delaktighet och tillsammans är ledorden. Det handlar lite om att bygga vägen där stigen går.

Positiva effekter

Rudi Abraham är ungdomsutvecklare i området sedan några månader tillbaka. Han har redan sett positiva effekter av arbetet.

– Skadegörelse som klotter och annat har minskat. Om man får vara delaktig och göra sin röst hörd, är man givetvis mindre benägen att förstöra något.

18 apr 2017 13:15

18 apr 2017 14:53