20 apr 2017 13:23

20 apr 2017 13:23

Färre söker till högskolan i höst

SKÖVDE: Naturliga orsaker förklarar mycket men inte allt

Högskolan visar ett stort tapp i antalet ansökningar till hösten. Det mesta har naturliga orsaker, men inte allt.
– Vi tappar lite mer än riket och vi har inte analyserat varför än, säger rektor Lars Niklasson.

Till hösten har Högskolan i Skövde fått in totalt 11 618 ansökningar jämfört med 17 244 till förra hösten. Antalet som nu söker ett program i första hand är 2 281 jämfört med 3 099 hösten 2016.

Vilande program

Vid en snabb titt på ansökningarna ser det ut som om lärosätet rasar i popularitet, men fullt så enkelt är det inte.

En stor del av minskningen har naturliga förklaringar, som exempelvis att ungdomskullarna minskar och att den goda konjunkturen gör att många väljer jobb framför studier på högskolenivå.

En annan förklaring är att högskolan nu har åtta program vilande. Samtidigt har det tillkommit två, så netto blir en minskning med sex program.

– Om vi bortser från de vilande programmen så har vi ett tapp på nio procent jämfört med förra hösten. Vi räknar då inte med de nya programmen för det blir att jämföra äpplen och päron, säger rektor Lars Niklasson.

Tappar mer

Rikets nedgång ligger på två procent, och enligt Lars Niklasson tappar andra lärosäten i regionen mellan 6,5 och 8 procent.

– Vi tappar lite mer och vi har inte analyserat varför än. Som vanligt är det ju så att större lärosäten med mer kända varumärken rekryterar i större grad.

– Fast än vet vi inte exakt hur det kommer att se ut till hösten. Det här är en del av rekryteringsprocessen och om vi behöver efterrekrytera så kanske vi går ut med ytterligare marknadsföring.

– Vi kommer nog att fylla de platser vi har behov av att fylla.

I dagsläget kan inte Lars Niklasson säga något om eventuella personalförändringar. Förutom de vanliga programmen säljer högskolan bland annat uppdragsutbildningar, och de finns inte med i den här statistiken.

Ser över utbudet

– Vi är mitt inne i en process om hur utbildningarna ska se ut 2018, och jag vill inte föregripa den.

De program som högskolan har lagt vilande ska på ett eller annat sätt utredas vidare och det arbetet pågår nu.

– Vi har tidigare överproducerat, och antagit fler studenter än vi har fått betalt för. Att ha vilande program är en del i att inte längre ha någon överproduktion. Men det är inte så enkelt att man direkt kan knyta det till personalförändringar.

Till hösten har Högskolan i Skövde fått in totalt 11 618 ansökningar jämfört med 17 244 till förra hösten. Antalet som nu söker ett program i första hand är 2 281 jämfört med 3 099 hösten 2016.

Vilande program

Vid en snabb titt på ansökningarna ser det ut som om lärosätet rasar i popularitet, men fullt så enkelt är det inte.

En stor del av minskningen har naturliga förklaringar, som exempelvis att ungdomskullarna minskar och att den goda konjunkturen gör att många väljer jobb framför studier på högskolenivå.

En annan förklaring är att högskolan nu har åtta program vilande. Samtidigt har det tillkommit två, så netto blir en minskning med sex program.

– Om vi bortser från de vilande programmen så har vi ett tapp på nio procent jämfört med förra hösten. Vi räknar då inte med de nya programmen för det blir att jämföra äpplen och päron, säger rektor Lars Niklasson.

Tappar mer

Rikets nedgång ligger på två procent, och enligt Lars Niklasson tappar andra lärosäten i regionen mellan 6,5 och 8 procent.

– Vi tappar lite mer och vi har inte analyserat varför än. Som vanligt är det ju så att större lärosäten med mer kända varumärken rekryterar i större grad.

– Fast än vet vi inte exakt hur det kommer att se ut till hösten. Det här är en del av rekryteringsprocessen och om vi behöver efterrekrytera så kanske vi går ut med ytterligare marknadsföring.

– Vi kommer nog att fylla de platser vi har behov av att fylla.

I dagsläget kan inte Lars Niklasson säga något om eventuella personalförändringar. Förutom de vanliga programmen säljer högskolan bland annat uppdragsutbildningar, och de finns inte med i den här statistiken.

Ser över utbudet

– Vi är mitt inne i en process om hur utbildningarna ska se ut 2018, och jag vill inte föregripa den.

De program som högskolan har lagt vilande ska på ett eller annat sätt utredas vidare och det arbetet pågår nu.

– Vi har tidigare överproducerat, och antagit fler studenter än vi har fått betalt för. Att ha vilande program är en del i att inte längre ha någon överproduktion. Men det är inte så enkelt att man direkt kan knyta det till personalförändringar.