20 apr 2017 14:18

20 apr 2017 14:18

Mös sätter fokus på markföroreningar

SKARABORG: Ska lägga upp en strategi

Mös ska fokusera på förorenade områden och hur prioriteringen ska se ut. Det är nämligen inte alltid lätt att hitta en motpart om företag har gått i konkurs.

Miljösamverkan östra Skaraborg ska nu ta fram en strategi för tillsyn av förorenade områden. Det beslutade nämnden på sitt senaste möte. Man har sedan tidigare inventerat 950 mer eller mindre förorenade områden och det kan handla om före detta bensinstationer och industriområden, etc.

När det gäller pågående verksamheter är kontrollerna enklare att genomföra men problem uppstår då företag har gått i konkurs eller sedan länge är borta.

– Någon måste betala för utredning och åtgärd, säger Ulf Eriksson, C, ordförande.

– Det kan vara en utmaning att hitta motparten, säger Sonja Lejmark, förbundschef.

Strategin som nu ska tas fram ska redovisas för nämnden i september, och då vet man vilka områden som man ska prioritera. Antingen geografiskt eller efter bransch.

– Vi kommer även att föra en dialog med medlemskommunerna, säger Sonja Lejmark.

Miljösamverkan östra Skaraborg ska nu ta fram en strategi för tillsyn av förorenade områden. Det beslutade nämnden på sitt senaste möte. Man har sedan tidigare inventerat 950 mer eller mindre förorenade områden och det kan handla om före detta bensinstationer och industriområden, etc.

När det gäller pågående verksamheter är kontrollerna enklare att genomföra men problem uppstår då företag har gått i konkurs eller sedan länge är borta.

– Någon måste betala för utredning och åtgärd, säger Ulf Eriksson, C, ordförande.

– Det kan vara en utmaning att hitta motparten, säger Sonja Lejmark, förbundschef.

Strategin som nu ska tas fram ska redovisas för nämnden i september, och då vet man vilka områden som man ska prioritera. Antingen geografiskt eller efter bransch.

– Vi kommer även att föra en dialog med medlemskommunerna, säger Sonja Lejmark.