Ökar trycket på radonmätningar

MÖS: Målet ska nås inom tre år

Miljönämnden östra Skaraborg ska inom kort ta ställning till vitesföreläggande i flera radonärenden.
År 2020 närmar sig då alla flerbostadshus ska vara godkända.

Vid det senaste mötet i miljönämnden östra Skaraborg fattade man beslut om att förelägga en fastighetsägare i Tibro med vite på totalt 120 000 kronor om denne inte har genomfört och redovisat åtgärder och mätningar senast den 31 maj 2018.

Inom den närmaste tiden kommer nämnden att ta ställning till flera liknande ärenden och det beror på att man nu på allvar måste ta tag i de radonmätningar som släpar efter.

– I dag är 74 procent av alla lägenheter klara. Målet 2019 är 90 procent och målet 2020 är 100 procent. Det gäller hyres- och bostadsrätter, säger Ulf Eriksson, C, ordförande i miljönämnden.

Vill driva på

– Det här arbetet påbörjade vi 2010 eller 2011. Nu när det närmar sig 2020 vill vi driva på resultatet och det finns regler för det.

– Nu sätter vi upp varningsflaggan, säger Sonja Lejmark, förbundschef.

Valfritt i villa

I särskilt Skövde och Falköping är det extra bekymmersamt eftersom det finns mycket markradon. Men regeln med max 200 becquerel per kubikmeter luft gäller för alla lägenheter oavsett var de ligger.

– Till hösten kommer vi att gå ut med en informationskampanj till villaägarna. För dem är det upp till var och en om man vill mäta, men det är ju bra för hälsan att se till att man har rätt nivå, säger Sonja Lejmark.

20 apr 2017 13:30

20 apr 2017 13:30