20 apr 2017 16:28

20 apr 2017 16:28

Praktiska och fastighetsbolaget möttes i tingsrätten

STÄMNING

Fastighetsbolaget som vill få bort Praktiska gymnasiet inklusive det elevhem som kommunen har i fastigheten möttes på torsdagen i tingsrätten. Eller rättare sagt – deras advokater möttes.

Det som lett till att Fastighetsbolaget Skövde Ventilen 1 med advokaten Anders Isgren och Praktiska Sverige AB och advokaten Jon Fägerquist på torsdagen höll en muntlig förberedelse i tingsrätten är att bolaget stämt skolan. Man vill vräka den från fastigheten i Hasslum. Praktiska är fastighetsbolagets hyresgäst och det är det andrahandsavtal som skolan har med Skövde kommun som allt handlar om.

Strider mot avtal

Enligt avtalet ska lokalen användas till boende för elever säger fastighetsbolaget, men menar att det strider mot avtalet att kommunen använder den som HVB-hem. Den ändrade användningen ska ha lett till att bolaget fått ta en ny försäkring med en premiehöjning från 43 000 kr/år till 1,3 miljoner.

Praktiska hävdar dock att bolaget informerats om hur kommunen skulle använda lokalen och att bolaget också godkänt innehållet i avtalet. Bolaget ska även ha accepterat att delar av lokalerna används som elevboende, vilket de använts för under lång tid. Att de boende är ensamkommande barn inverkar inte, tycker Praktiska, på det faktum att barnen också är studerande med behov av ett boende.

HVB-hem?

En fråga från Isgren under mötet var om Praktiska anser att boendet är ett HVB-hem.

– Vi gör ingen mer bedömning än den som finns i svaromålet, sa Fägerquist.

Beredda att lyssna

Det bestämdes vid mötet som leddes av en rådman från domstolen att huvudförhandlingen blir i december. Men rådmannen ställde därefter ändå frågan om parterna ser någon möjlighet till att ärendet kan avgöras utan huvudförhandling. ”Det är svårt från vår sida att komma med något” sa Isgren medan Fägerquist uttryckte att ”Praktiska är beredda att lyssna”. Därefter fick SLA lämna salen. Kort senare kom advokaterna ut och gick till ett annat rum. Efter ytterligare några minuter lämnade de tingsrätten.

– Jag kan tyvärr inte ge några kommentarer, svarade Fägerquist då på SLA:s fråga om parterna nu diskuterar.

Isgren svarade inte alls.

Det som lett till att Fastighetsbolaget Skövde Ventilen 1 med advokaten Anders Isgren och Praktiska Sverige AB och advokaten Jon Fägerquist på torsdagen höll en muntlig förberedelse i tingsrätten är att bolaget stämt skolan. Man vill vräka den från fastigheten i Hasslum. Praktiska är fastighetsbolagets hyresgäst och det är det andrahandsavtal som skolan har med Skövde kommun som allt handlar om.

Strider mot avtal

Enligt avtalet ska lokalen användas till boende för elever säger fastighetsbolaget, men menar att det strider mot avtalet att kommunen använder den som HVB-hem. Den ändrade användningen ska ha lett till att bolaget fått ta en ny försäkring med en premiehöjning från 43 000 kr/år till 1,3 miljoner.

Praktiska hävdar dock att bolaget informerats om hur kommunen skulle använda lokalen och att bolaget också godkänt innehållet i avtalet. Bolaget ska även ha accepterat att delar av lokalerna används som elevboende, vilket de använts för under lång tid. Att de boende är ensamkommande barn inverkar inte, tycker Praktiska, på det faktum att barnen också är studerande med behov av ett boende.

HVB-hem?

En fråga från Isgren under mötet var om Praktiska anser att boendet är ett HVB-hem.

– Vi gör ingen mer bedömning än den som finns i svaromålet, sa Fägerquist.

Beredda att lyssna

Det bestämdes vid mötet som leddes av en rådman från domstolen att huvudförhandlingen blir i december. Men rådmannen ställde därefter ändå frågan om parterna ser någon möjlighet till att ärendet kan avgöras utan huvudförhandling. ”Det är svårt från vår sida att komma med något” sa Isgren medan Fägerquist uttryckte att ”Praktiska är beredda att lyssna”. Därefter fick SLA lämna salen. Kort senare kom advokaterna ut och gick till ett annat rum. Efter ytterligare några minuter lämnade de tingsrätten.

– Jag kan tyvärr inte ge några kommentarer, svarade Fägerquist då på SLA:s fråga om parterna nu diskuterar.

Isgren svarade inte alls.