20 apr 2017 14:58

20 apr 2017 14:58

Skövdeborna får en plats att sörja vid

SKÖVDE: ”Finns behov av en minnesplats för kollektiv sorg eller bearbetning”

Skövde kommun planerar för en minnesplats med veteranmonument vid baksidan av Eric Uggla. Kultur- och fritidsnämnden är positivt till förslaget efter att ha tidigare varit oense.

I botten ligger en motion från Moderaterna genom Claes Beckman (M) som tycker att Skövde som militärstad behöver ett veteranmonument för att hylla fallna hjältar.

”Kollektiv sorg”

En tjänstemannautredning föreslår nu en vidare samlingsplats som tilltalar både allmänheten och det militära.

– Vi ser att det finns behov av en minnesplats för kollektiv sorg eller bearbetning, inte minst efter senaste terrorattentatet i Stockholm, säger konstchefen Thomas Oldrell.

Platsen som föreslås är grönområdet på baksidan av Eric Uggla, mot Storgatan. Minnesplatsen ska ha sittplatser och en ramp som gör den tillgänglig även för människor med funktionshinder.

Flyttar inte verk nu

Den konstnärliga utsmyckningen är inte beslutad. Ett tidigare förslag blev för dyrt och den senaste utredningen föreslår i stället en flytt av konstverket ”Vänner” som i dag finns i Ryds centrum. Den flytten är dock inte aktuell i dag enligt ordföranden i kultur och fritidsnämnden, Kaj-Eve Enroth (L).

– Men vi väntar med flytten och måste först höra vad befolkningen i Ryd tycker. De kanske vill behålla den, säger Kaj-Eve Enroth.

Han anser att det är bra att parkområdet levandegörs när Tingshusparken mitt emot försvunnit i ett pågående byggprojekt.

Oppositionen har tidigare röstat ned motionen en gång, men ställde sig nu bakom den.

– Nu är det inte bara ett veteranmonument utan en minnesplats och det är vi positiva till, kommenterar nämndledamoten Anita Andersson (S).

Därmed var kultur- och fritidsnämnden enig kring beslutet som nu går till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

I botten ligger en motion från Moderaterna genom Claes Beckman (M) som tycker att Skövde som militärstad behöver ett veteranmonument för att hylla fallna hjältar.

”Kollektiv sorg”

En tjänstemannautredning föreslår nu en vidare samlingsplats som tilltalar både allmänheten och det militära.

– Vi ser att det finns behov av en minnesplats för kollektiv sorg eller bearbetning, inte minst efter senaste terrorattentatet i Stockholm, säger konstchefen Thomas Oldrell.

Platsen som föreslås är grönområdet på baksidan av Eric Uggla, mot Storgatan. Minnesplatsen ska ha sittplatser och en ramp som gör den tillgänglig även för människor med funktionshinder.

Flyttar inte verk nu

Den konstnärliga utsmyckningen är inte beslutad. Ett tidigare förslag blev för dyrt och den senaste utredningen föreslår i stället en flytt av konstverket ”Vänner” som i dag finns i Ryds centrum. Den flytten är dock inte aktuell i dag enligt ordföranden i kultur och fritidsnämnden, Kaj-Eve Enroth (L).

– Men vi väntar med flytten och måste först höra vad befolkningen i Ryd tycker. De kanske vill behålla den, säger Kaj-Eve Enroth.

Han anser att det är bra att parkområdet levandegörs när Tingshusparken mitt emot försvunnit i ett pågående byggprojekt.

Oppositionen har tidigare röstat ned motionen en gång, men ställde sig nu bakom den.

– Nu är det inte bara ett veteranmonument utan en minnesplats och det är vi positiva till, kommenterar nämndledamoten Anita Andersson (S).

Därmed var kultur- och fritidsnämnden enig kring beslutet som nu går till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Många konstprojekt kräver priolista

Konstchefen Thomas Oldrell har fått i uppdrag att ta fram en prioriteringslista för de konstinvesteringar som planeras och ska bekostad av medel ur Egnellska fonden.

– Vi kan maximalt använda en miljon per år, men har mycket i pipeline nu, därför behövs en prioriteringsordning, säger han.

Veteran- och minnesplats: 600 000 kr.

Minnesmärke Västgöta-Bengtsson 150 000 kr.

Konstnärlig gestaltning Risa huset, 500 000 kr

Konstnärlig gestaltning, stadshuset entré: 700 000 kronor

Inköp av konst till samlingarna: 500 000 kronor.

Källa: