20 apr 2017 15:47

20 apr 2017 15:47

Uppmärksammade tusen resursmöten

SKÖVDE: Samordnande insats kring barn och unga

I Skövde finns fyra nätverkssamordnare som jobbar med förebyggande arbete kring barn och unga. Nu har de haft sitt tusende resursmöte och det firades under torsdagen med tårta och mingel.

– Verksamheten startade 2007 med att socialtjänsten tillsatte våra tjänster, det var jag och Paula (Örtemark) som började. 2008 kopplade vi på barn- och elevhälsan, sedan dess har vi varit fyra personer som jobbat med det här, säger Patrik Friberg, socialarbetare.

Tanken är att arbeta förebyggande kring barn och unga i åldern 0-20 år och göra det i samverkan mellan skola och socialtjänst. Nätverkssamordnarna har haft möten kring nästan 300 barn. Antalet resursmöten har passerat 1000.

– Det är lite ovanliga tjänster, så det är värt att uppmärksammas, säger Lisa Ahlström-Lind, lärare.

Resursmöten kan, efter vårdnadshavarens godkännande, hållas i allt från det lilla formatet med få inblandade parter till det stora formatet där allt från skola och socialtjänst till vårdgivare av olika slag är med.

– Det är en kraft att träffas på det här sättet, alla hör samma sak samtidigt, säger Patrik Friberg.

– Det här ger rätt insatser snabbare, säger Marie Engelbrektsson, lärare.

– Vi har minst två möten kring varje barn och ungdom, det brukar som regel bli fler, för att inte släppa för snabbt utan följa upp hur det har gått och om man behöver gå vidare. Vi märker att behovet är stort, resursmöten är uppskattade och efterfrågade, säger Paula Örtemark, socialarbetare.

Fika fyller en viktigt funktion under ett resursmöte.

– Det kan hända mycket över en kopp kaffe, konstaterar Lisa Ahlström-Lind.

Hur många vetelängder som gått åt under åren var med som utslagsfråga i tipspromenaden. Svaret? Lika många som antalet hållna resursmöten.

– Verksamheten startade 2007 med att socialtjänsten tillsatte våra tjänster, det var jag och Paula (Örtemark) som började. 2008 kopplade vi på barn- och elevhälsan, sedan dess har vi varit fyra personer som jobbat med det här, säger Patrik Friberg, socialarbetare.

Tanken är att arbeta förebyggande kring barn och unga i åldern 0-20 år och göra det i samverkan mellan skola och socialtjänst. Nätverkssamordnarna har haft möten kring nästan 300 barn. Antalet resursmöten har passerat 1000.

– Det är lite ovanliga tjänster, så det är värt att uppmärksammas, säger Lisa Ahlström-Lind, lärare.

Resursmöten kan, efter vårdnadshavarens godkännande, hållas i allt från det lilla formatet med få inblandade parter till det stora formatet där allt från skola och socialtjänst till vårdgivare av olika slag är med.

– Det är en kraft att träffas på det här sättet, alla hör samma sak samtidigt, säger Patrik Friberg.

– Det här ger rätt insatser snabbare, säger Marie Engelbrektsson, lärare.

– Vi har minst två möten kring varje barn och ungdom, det brukar som regel bli fler, för att inte släppa för snabbt utan följa upp hur det har gått och om man behöver gå vidare. Vi märker att behovet är stort, resursmöten är uppskattade och efterfrågade, säger Paula Örtemark, socialarbetare.

Fika fyller en viktigt funktion under ett resursmöte.

– Det kan hända mycket över en kopp kaffe, konstaterar Lisa Ahlström-Lind.

Hur många vetelängder som gått åt under åren var med som utslagsfråga i tipspromenaden. Svaret? Lika många som antalet hållna resursmöten.