20 apr 2017 13:19

20 apr 2017 13:19

Vill bygga ut reningsverket

SKÖVDE

– Vi tycker att det är bra.
Det säger Ulf Eriksson, C, ordförande i miljönämnden om ansökan från Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde när det gäller fortsatt och utökad verksamhet.

Man har nu svarat på remissen och vill att utsläppspunkten för det behandlade avloppsvattnet flyttas från Mörkebäcken till Ösan.

Det beror på att man vill minimera riskerna för störningar på fiskbeståndet genom att släppa ut det i ett vattendrag där det finns mer vatten.

Man har nu svarat på remissen och vill att utsläppspunkten för det behandlade avloppsvattnet flyttas från Mörkebäcken till Ösan.

Det beror på att man vill minimera riskerna för störningar på fiskbeståndet genom att släppa ut det i ett vattendrag där det finns mer vatten.