21 apr 2017 14:41

21 apr 2017 16:13

Högskolan vill utbilda byggingenjörer

SKÖVDE

(UPPDATERAD) Högskolan i Skövde hoppas på att kunna starta ett byggingenjörsprogram nästa höst.
– Vi vill gärna växa och det finns ett stort behov, säger rektor Lars Niklasson.

Under högskolans styrelsemöte på fredagen diskuterades bland annat framtida program.

Ett av de program som nu ligger vilande är byggingenjörsprogrammet.

– Vi hoppas på att kunna starta ett byggingenjörsprogram hösten 2018, men det är inte helt säkert än. Vi vill gärna växa och det finns ett stort behov, säger rektor Lars Niklasson.

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier Skaraborg har vid flera tillfällen uttalat sig om bristen på byggingenjörer och avsaknaden av utbildning på högskolan.

Högskolan planerar även att starta det vilande socialpsykologiska programmet igen.

– Vi tittar nu på en reviderad version av programmet och det ser positivt ut. Det finns en efterfrågan på det.

Antalet studenter per planerat program är ännu inte klart.

Under styrelsemötet diskuterades utvecklingsplanen och man beslutade vilka indikatorer som man ska hålla ett öga på.

Följer upp mål

– Utvecklingsplanen är ambitiös med många viktiga mål. De mål styrelsen särskilt ska följa upp är bland annat att fler ska studera på avancerad nivå, och vi vill att minst 15 procent av studenterna ska göra det, säger ordförande Urban Wass, och fortsätter:

– Vi ska också titta på den formella kompetensen hos personalen. Minst 20 procent ska vara professorer, och minst 75 procent ha doktorsexamen. Vi vill också ha examensrätt inom ytterligare två områden.

Man ska även hålla ett öga på söktrycket, något som blev aktuellt då siffrorna på ett minskat antal ansökningar presenterades häromdagen.

– Vi behöver analysera varje område för att se behoven. Exempelvis ingenjörsutbildningarna behöver mer studenter och där tycker jag att vi borde göra en tydlig kampanj, säger Lars Niklasson.

Efter sju år på ordförandeposten lämnade Urban Wass uppdraget i och med fredagens möte. Han fick både blommor och medalj.

– Det har varit intressant, lärorikt och roligt, och jag ser olika faser i arbetet.

– Det började med krishantering då det verkade som om vi skulle tvingas gå ihop med ett större lärosäte. Sedan kom en period med kvalitetsfokus och höjd akademisk nivå. Nu känns det som om vi är inne i en period med medvind och offensiva satsningar.

Under högskolans styrelsemöte på fredagen diskuterades bland annat framtida program.

Ett av de program som nu ligger vilande är byggingenjörsprogrammet.

– Vi hoppas på att kunna starta ett byggingenjörsprogram hösten 2018, men det är inte helt säkert än. Vi vill gärna växa och det finns ett stort behov, säger rektor Lars Niklasson.

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier Skaraborg har vid flera tillfällen uttalat sig om bristen på byggingenjörer och avsaknaden av utbildning på högskolan.

Högskolan planerar även att starta det vilande socialpsykologiska programmet igen.

– Vi tittar nu på en reviderad version av programmet och det ser positivt ut. Det finns en efterfrågan på det.

Antalet studenter per planerat program är ännu inte klart.

Under styrelsemötet diskuterades utvecklingsplanen och man beslutade vilka indikatorer som man ska hålla ett öga på.

Följer upp mål

– Utvecklingsplanen är ambitiös med många viktiga mål. De mål styrelsen särskilt ska följa upp är bland annat att fler ska studera på avancerad nivå, och vi vill att minst 15 procent av studenterna ska göra det, säger ordförande Urban Wass, och fortsätter:

– Vi ska också titta på den formella kompetensen hos personalen. Minst 20 procent ska vara professorer, och minst 75 procent ha doktorsexamen. Vi vill också ha examensrätt inom ytterligare två områden.

Man ska även hålla ett öga på söktrycket, något som blev aktuellt då siffrorna på ett minskat antal ansökningar presenterades häromdagen.

– Vi behöver analysera varje område för att se behoven. Exempelvis ingenjörsutbildningarna behöver mer studenter och där tycker jag att vi borde göra en tydlig kampanj, säger Lars Niklasson.

Efter sju år på ordförandeposten lämnade Urban Wass uppdraget i och med fredagens möte. Han fick både blommor och medalj.

– Det har varit intressant, lärorikt och roligt, och jag ser olika faser i arbetet.

– Det började med krishantering då det verkade som om vi skulle tvingas gå ihop med ett större lärosäte. Sedan kom en period med kvalitetsfokus och höjd akademisk nivå. Nu känns det som om vi är inne i en period med medvind och offensiva satsningar.