21 apr 2017 14:54

21 apr 2017 14:54

Ingen gratisåkning för pensionärer

SKÖVDE

Kultur- och fritidsnämnden föreslår avslag på ett medborgarförslag från en Skövdebo om gratis skidåkning på Billingens fritisområde för pensionärer.

– Jag var till en början positiv, men vår inställning är att vi ska fortsätta satsa på de unga (gratis upp till 16 år). Vuxna och äldre får fortsätta betala, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (L).

Spåravgifterna täcker delar av driftkostnaderna för längdspåren och skulle pensionärer åka gratis skulle nämnden behöva öka sin rambudget. Dessutom anses avgiftskontrollen försvåras med fler grupper som avgiftsbefrias.

– Jag var till en början positiv, men vår inställning är att vi ska fortsätta satsa på de unga (gratis upp till 16 år). Vuxna och äldre får fortsätta betala, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (L).

Spåravgifterna täcker delar av driftkostnaderna för längdspåren och skulle pensionärer åka gratis skulle nämnden behöva öka sin rambudget. Dessutom anses avgiftskontrollen försvåras med fler grupper som avgiftsbefrias.