21 apr 2017 16:06

21 apr 2017 16:06

Kulturfabriken får använda oväntade arvet

SKÖVDE: Makarna skänkte två miljoner till museet

Nu får den nya Kulturfabriken i Skövde använda delar av pengarna som ett Skövdepar testamenterade till stadsmuseet.

Det var makarna Adamsson som efter sin död oväntat skänkte över två miljoner kronor till Skövde stadsmuseum 2012.

– En jätteförmån för oss. Vi har bestämt att medlen främst ska riktas mot barn och ungdomar och inte till drift eller ordinarie verksamhet. det ska vara särskilda satsningar, säger chefen för Kulturfabriken, Martin Lindor.

Tidigare har 150 000 kronor över tre år satsats på interaktiva delar i den planerade kulturfabriken. Nu tas för första gången ett större belopp ut efter godkännande av kultur- och fritidsnämnden.

Pengarna ska användas för en basutställning om Skövdes historia som görs tillgänglig för barn- och ungdomar. Kartspel, en mjuk kopia av Askeberga skeppssättning och kyrkomålaren Johan Risbergs illustrationer som mjuka magneter är några exempel ur den kommande utställningen.

Förutom pengarna skänkte makarna en samling klockor till museet. Delar av den samlingen kommer nu för första gången visas i den nya basutställning som öppnas i sommar.

Det var makarna Adamsson som efter sin död oväntat skänkte över två miljoner kronor till Skövde stadsmuseum 2012.

– En jätteförmån för oss. Vi har bestämt att medlen främst ska riktas mot barn och ungdomar och inte till drift eller ordinarie verksamhet. det ska vara särskilda satsningar, säger chefen för Kulturfabriken, Martin Lindor.

Tidigare har 150 000 kronor över tre år satsats på interaktiva delar i den planerade kulturfabriken. Nu tas för första gången ett större belopp ut efter godkännande av kultur- och fritidsnämnden.

Pengarna ska användas för en basutställning om Skövdes historia som görs tillgänglig för barn- och ungdomar. Kartspel, en mjuk kopia av Askeberga skeppssättning och kyrkomålaren Johan Risbergs illustrationer som mjuka magneter är några exempel ur den kommande utställningen.

Förutom pengarna skänkte makarna en samling klockor till museet. Delar av den samlingen kommer nu för första gången visas i den nya basutställning som öppnas i sommar.