29 apr 2017 06:00

10 jul 2017 15:33

Så blev prislappen dubbelt så hög

BILLINGEN: Kommunens satsningar på Billingen växte

När politikerna i Skövde tog första beslutet om Billingensatsningen spåddes prislappen bli 150 miljoner kronor.
Mindre än ett år senare är notan dubbelt så hög. 302 miljoner kronor är Alliansen beredda att satsa i projektet.
Hur kunde skillnaden bli så stor? Grunda beräkningar i en svag förstudie är en orsak. Fler och dyrare satsningar än vad som tidigare har diskuterats är en annan anledning.

150 miljoner kronor har sedan februari 2016 hängt med som ungefärlig prislapp. 45 miljoner kronor för fastighetsköpet av Blå hallen och badet, medan övriga 100-105 miljoner skulle läggas på förlängd backe, ny stollift, konstsnöspår och Vasaloppscenter.

Måttstock

Det är också den siffran som politikerna i kommunfullmäktige hade som ekonomisk måttstock i juni 2016 när avsiktsförklaringen togs.

I februari 2017 godkände fullmäktige de avtal med hotellet som binder kommunen till att genomföra satsningarna på Billingen.

Fortfarande är det siffran 150 miljoner som gäller i underlaget.

Två månader senare, i april 2017 presenterar den projektgrupp som fastighetschefen Ingemar Linusson lett sin slutrapport.

Äpplen och päron

Nu står det plötsligt 302 miljoner kronor på prislappen. 45 miljoner för fastighetsköpet är oförändrat, men investeringarna har stigit till 257 miljoner.

Hur kan det skilja så mycket? En orsak är de grunda ekonomiska beräkningar som i december 2015 presenterades i en analys av en extern konsult, Ramböll. Det är där som investeringsvolymen uppskattas till cirka 100 miljoner kronor.

– Om man jämfört äpplen och äpplen förstår jag den som reagerar, men här jämför vi äpplen och päron. Jag vill inte kritisera förstudien, men den har inte samma ingångsvärden eller samma syfte, säger kommunens fastighetschef Ingemar Linusson.

– Vårt syfte med slutrapporten är att ta fram ett politiskt beslutsunderlag. Förstudien tittade mer på om man skulle gå vidare på den vägen som diskuterades då.

Får inte mycket

– Nu tror jag man använt en siffra på ett sätt som den egentligen inte var tänkt att användas. Med facit i hand; för 105 miljoner kronor får vi inte ens en förlängd backe med sittlift, konstaterar Linusson.

I dag kostar bara backutbyggnaden drygt 70 miljoner medan den första rapporten bara lagt in några få miljoner kronor i den delen.

På alla punkter har investeringskostnaderna ökat. Vasaloppscentrat blir 11 miljoner dyrare när det flyttas till Blå hallen. Konstsnöspåren och utbyggnaden av spåren beräknas i dag till 51 miljoner kronor mot 20 i förstudien.

Sju miljoner har lagts på för renovering av badet. Ny infrastruktur kostar 23 miljoner – här fanns inte en krona inräknad i förstudien.

Linusson är försiktig med att kritisera förstudien, men konstaterar att han tycker den har för låga priser. Siffrorna i den slutrapport han presenterat bygger på genomarbetade kostnadsberäkningar.

Skulle inte varit med

Sektorschefen Roger Selmosson hade ansvaret i Stadshuset för att ta fram förstudien 2015.

– I dag är det ett helt annat koncept som beräknas. Infrastrukturen, ett större Vasaloppscentra och gondolen har tillkommit. Förstudien hade inte uppdraget att titta på kostnaden vilket jag var tydlig med. Ser man krasst på det skulle man kanske inte ha satt dit pengen, den var inte tillräckligt väl underbyggd utan mer en indikation, säger Selmosson i dag.

Socialdemokraterna har kritiserat fördyringen och efterlyste redan våren 2016 mer noggranna kostnadsberäkningar. Partiet begärde återremiss då, men några nya investeringsberäkningar gjordes inte inför fullmäktigebeslutet.

Mycket osäkert

– Redan då förstod man att det skulle bli dyrare, man kanske inte så mycket. Då undrar man också vad det här innebär i förlängningen när det blivit en så stor kostnadsökning på den här korta tiden. Precis det här var vår kritik då. Alliansen hade avsatt 150 miljoner, men i dag låter det som att de visste att det skulle bli dyrare. Jag tycker fortfarande att det är mycket som är osäkert, men nu har vi skrivit under avtalen och måste följa dessa, säger Johan Ask, (S).

Partiet och Alliansen har hamnat i djup oenighet i Billingenfrågan och har debatterat intensivt på insändarplats de senaste veckorna.

S är ändå för satsningar på Billingen, men har inte bestämt sig för hur många kronor de vill lägga in i budgeten.

– Vi kommer titta på det i vår budgetprocess som vi precis har inlett, säger Ask.

Gondolen fördyrar

Att siffrorna i förstudien var svaga förklarar en del. Den andra orsaken är att Ingemar Linussons projektgrupp i samarbete med partnern Peab plockat fram nya idéer som ökar på investeringskostnaden. Bara den föreslagna gondolliften driver på med ytterligare 76 miljoner kronor i investering, men Linusson tror stenhårt på den idén.

– Vi lyfter upp både sportfolket och allmänheten till berget den vägen och gondolen kanske kan bli en del av kollektivtrafiken. Det betyder 30 miljoner extra, men ökar tillgängligheten till berget för gemene man oerhört mycket.

Prislappen har dubblats en gång, men kommer 257 miljoner räcka?

– Det är dagspris 2017, men det tillkommer indexuppräkningar. Vi har tagit höjd för en del riskfaktorer, men det som kan tillkomma är oväntade krav i samband med planläggningen, till exempelvis att vi måste skydda närboende på ett kostsamt sätt.

Klarar driften

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) försvarar investeringsökningarna och pekar på att det avgörande i stället är hur man klarar att betala för investeringen i den löpande driften.

– Där hade vi redan tagit höjd i budgeten. Driften ligger på drygt 23-24 miljoner och då är det bruttokostnader, inga intäkter alls är inräknade. Hade de nya delarna i investeringarna ökat driften till 40 miljoner per år hade vi fått ta oss en ordentlig funderare i Alliansen, men där vi inte. Det är det viktiga, påpekar Jonsson.

Hon menar att den första siffran (105 miljoner) bara var en första beräkning, det är först i slutrapporten man fått en genomräknad siffra och att satsningarna utökats jämfört med tidigare.

– Jag tror ingen trott att vi skulle få allt det vi vill göra för 105 miljoner utan det var början på en vision. Med 257 miljoner har vi höjt ribban rejält. Avtalen (med Billingehus) har också bara varit ett stickspår i den långsiktiga satsning som vill göra på Billingen.

150 miljoner kronor har sedan februari 2016 hängt med som ungefärlig prislapp. 45 miljoner kronor för fastighetsköpet av Blå hallen och badet, medan övriga 100-105 miljoner skulle läggas på förlängd backe, ny stollift, konstsnöspår och Vasaloppscenter.

Måttstock

Det är också den siffran som politikerna i kommunfullmäktige hade som ekonomisk måttstock i juni 2016 när avsiktsförklaringen togs.

I februari 2017 godkände fullmäktige de avtal med hotellet som binder kommunen till att genomföra satsningarna på Billingen.

Fortfarande är det siffran 150 miljoner som gäller i underlaget.

Två månader senare, i april 2017 presenterar den projektgrupp som fastighetschefen Ingemar Linusson lett sin slutrapport.

Äpplen och päron

Nu står det plötsligt 302 miljoner kronor på prislappen. 45 miljoner för fastighetsköpet är oförändrat, men investeringarna har stigit till 257 miljoner.

Hur kan det skilja så mycket? En orsak är de grunda ekonomiska beräkningar som i december 2015 presenterades i en analys av en extern konsult, Ramböll. Det är där som investeringsvolymen uppskattas till cirka 100 miljoner kronor.

– Om man jämfört äpplen och äpplen förstår jag den som reagerar, men här jämför vi äpplen och päron. Jag vill inte kritisera förstudien, men den har inte samma ingångsvärden eller samma syfte, säger kommunens fastighetschef Ingemar Linusson.

– Vårt syfte med slutrapporten är att ta fram ett politiskt beslutsunderlag. Förstudien tittade mer på om man skulle gå vidare på den vägen som diskuterades då.

Får inte mycket

– Nu tror jag man använt en siffra på ett sätt som den egentligen inte var tänkt att användas. Med facit i hand; för 105 miljoner kronor får vi inte ens en förlängd backe med sittlift, konstaterar Linusson.

I dag kostar bara backutbyggnaden drygt 70 miljoner medan den första rapporten bara lagt in några få miljoner kronor i den delen.

På alla punkter har investeringskostnaderna ökat. Vasaloppscentrat blir 11 miljoner dyrare när det flyttas till Blå hallen. Konstsnöspåren och utbyggnaden av spåren beräknas i dag till 51 miljoner kronor mot 20 i förstudien.

Sju miljoner har lagts på för renovering av badet. Ny infrastruktur kostar 23 miljoner – här fanns inte en krona inräknad i förstudien.

Linusson är försiktig med att kritisera förstudien, men konstaterar att han tycker den har för låga priser. Siffrorna i den slutrapport han presenterat bygger på genomarbetade kostnadsberäkningar.

Skulle inte varit med

Sektorschefen Roger Selmosson hade ansvaret i Stadshuset för att ta fram förstudien 2015.

– I dag är det ett helt annat koncept som beräknas. Infrastrukturen, ett större Vasaloppscentra och gondolen har tillkommit. Förstudien hade inte uppdraget att titta på kostnaden vilket jag var tydlig med. Ser man krasst på det skulle man kanske inte ha satt dit pengen, den var inte tillräckligt väl underbyggd utan mer en indikation, säger Selmosson i dag.

Socialdemokraterna har kritiserat fördyringen och efterlyste redan våren 2016 mer noggranna kostnadsberäkningar. Partiet begärde återremiss då, men några nya investeringsberäkningar gjordes inte inför fullmäktigebeslutet.

Mycket osäkert

– Redan då förstod man att det skulle bli dyrare, man kanske inte så mycket. Då undrar man också vad det här innebär i förlängningen när det blivit en så stor kostnadsökning på den här korta tiden. Precis det här var vår kritik då. Alliansen hade avsatt 150 miljoner, men i dag låter det som att de visste att det skulle bli dyrare. Jag tycker fortfarande att det är mycket som är osäkert, men nu har vi skrivit under avtalen och måste följa dessa, säger Johan Ask, (S).

Partiet och Alliansen har hamnat i djup oenighet i Billingenfrågan och har debatterat intensivt på insändarplats de senaste veckorna.

S är ändå för satsningar på Billingen, men har inte bestämt sig för hur många kronor de vill lägga in i budgeten.

– Vi kommer titta på det i vår budgetprocess som vi precis har inlett, säger Ask.

Gondolen fördyrar

Att siffrorna i förstudien var svaga förklarar en del. Den andra orsaken är att Ingemar Linussons projektgrupp i samarbete med partnern Peab plockat fram nya idéer som ökar på investeringskostnaden. Bara den föreslagna gondolliften driver på med ytterligare 76 miljoner kronor i investering, men Linusson tror stenhårt på den idén.

– Vi lyfter upp både sportfolket och allmänheten till berget den vägen och gondolen kanske kan bli en del av kollektivtrafiken. Det betyder 30 miljoner extra, men ökar tillgängligheten till berget för gemene man oerhört mycket.

Prislappen har dubblats en gång, men kommer 257 miljoner räcka?

– Det är dagspris 2017, men det tillkommer indexuppräkningar. Vi har tagit höjd för en del riskfaktorer, men det som kan tillkomma är oväntade krav i samband med planläggningen, till exempelvis att vi måste skydda närboende på ett kostsamt sätt.

Klarar driften

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) försvarar investeringsökningarna och pekar på att det avgörande i stället är hur man klarar att betala för investeringen i den löpande driften.

– Där hade vi redan tagit höjd i budgeten. Driften ligger på drygt 23-24 miljoner och då är det bruttokostnader, inga intäkter alls är inräknade. Hade de nya delarna i investeringarna ökat driften till 40 miljoner per år hade vi fått ta oss en ordentlig funderare i Alliansen, men där vi inte. Det är det viktiga, påpekar Jonsson.

Hon menar att den första siffran (105 miljoner) bara var en första beräkning, det är först i slutrapporten man fått en genomräknad siffra och att satsningarna utökats jämfört med tidigare.

– Jag tror ingen trott att vi skulle få allt det vi vill göra för 105 miljoner utan det var början på en vision. Med 257 miljoner har vi höjt ribban rejält. Avtalen (med Billingehus) har också bara varit ett stickspår i den långsiktiga satsning som vill göra på Billingen.

Klart november 2020

Så här ser de olika investeringsvolymerna och tidsplanen ut för kommunens satsning på Billingen. Om allt går enligt plan så ska utbyggnaden vara helt klar till november 2020.

Sommar- och vinterspår för sommar och vinterspår för mtb, skidor och löpning:

Investeringsvolym: 51 Mkr

Vattendom: April 17 – Jan 18

Detaljprojektering: Aug 17 – Okt 17

Entreprenad: Nov 17 – Okt 18

Invigning: Nov 18

Billingebadet:

Investeringsvolym: 7 Mkr

Övertagande drift: April 17

Detaljprojektering: Aug 17 – Sept 17

Entreprenad: Okt 17 – Dec 17

Vasaloppscenter:

Investeringsvolym:31 Mkr

Detaljplan: April 17 – Sept 18

KF-beslut om igångsättning: Juni 18

Detaljprojektering: Jan 18 – Sept 18

Entreprenad: Okt 18 – Okt 19

Invigning: Okt 19

Billingebacken

Investeringsvolym:145 Mkr

varav gondollift: 76 Mkr

Detaljplan: April 17 – Sept 18

KF-beslut om igångsättning: Juni 18

Detaljprojektering: Jan 18 – Sept 18

Entreprenad: Sept 18 – Nov 20

Invigning: Nov 20

Infrastruktur:

Investeringsvolym: 23 Mkr

Parallellt med övriga entreprenader:Jan 18 – Okt 19

Sammanställning:

Summa investeringsvolym: 257 Mkr exkl.

indexbaserat på år 2017.

Kapital och driftkostnader

Fastighet:16,5 Mkr/år

Verksamhetsdrift: 6 – 7 Mkr/år

Källa: Skövde kommun, slutrapport Billingen.