05 maj 2017 06:00

05 maj 2017 06:00

Cementa redo att bryta – dalgången på väg bort

VÅMBSDALEN: Snart tas nya täktområdet i bruk

Cementa AB är på väg att ta sitt nya täktområde i bruk. Vägar, bäckar och leder i Våmbsdalen har spärrats och letts om. Inom kort inleder bolaget på allvar sprängningarna och brytningarna inne i området.

Fabrikschefen Matilda Hoffstedt visar SLA runt utanför och inne i det nya täktområdet i Våmbsdalen. Förutsättningarna för att få bryta var bland annat att Hållsdammsbäcken gavs en ny sträckning runt brytområdet.

Invigning

Det arbetet är nu utfört och under fredagen är det invigning med elever från Heneskolan som bjudits in för att hjälpa till med att flytta växter och djur från den gamla bäckfåran till den nya.

NCC har varit entreprenör för Cementa och har med maskiner grävt delar av den nya bäckfåran, medan bäcken i andra delar hittat den naturligaste vägen enligt de beräkningar som gjordes på förhand.

– Beräkningarna visade sig stämma exakt. Vattnet tog precis den väg vi trodde, säger Hoffstedt.

Arbetet har gått smidigt och har förenklats av att vårfloden varit begränsad berättar NCC:s platschef Claes Fredriksson. Flödet i bäcken har varit lågt.

– Arbetet har gått bra och enligt plan. Det här är inget vi brukar syssla med, men det har varit roligt och vi nöjda med resultat, säger Matilda Hoffsted.

Avstängd

Brandstorpsvägen är nu avstängd, men den som kör in från riksväg 49 kommer vid ändplatsen till en parkeringsplats. Där passerar den nya sträckningen av Billingeleden som flyttats västerut och som snirklar sig upp mot Billingens topp. Cementa har fällt en del träd för att släppa in ljus i vissa partier och lyfta fram några större ekar.

Leden möter lila milen (Billingens fritidsområde) där Hållsdammsbäcken fått sin nya sträckning. Här leder bäcken ner till parkeringsplatsen där en sjö anlagts. Den har som syfte att samla sediment som följer med i bäckvattnet.

Bäckfåran har tätats för att förhindra att vattnet ska läcka bort.

Staket

Runt själva täktområdet har Cementa satt upp ett staket som förhindrar obehöriga att komma in. Under året kommer brytfronten svänga norröver, över gamla Brandstorpsvägen och upp mot Billingen. Den delen som nu är inhängnad räcker för brytningar i cirka fyra år, sedan kommer staketet flyttas västerut, mot sedimentsdammen.

I takt med att brytningarna fortsätter västerut kommer fronten närmare de grannar som bor i området.

– Vårt arbete med att jobba för att minimera påverkan av dammning och sprängningar för närboende är viktigt och det är något vi måste jobba med varje dag, säger Hoffstedt.

Fabrikschefen Matilda Hoffstedt visar SLA runt utanför och inne i det nya täktområdet i Våmbsdalen. Förutsättningarna för att få bryta var bland annat att Hållsdammsbäcken gavs en ny sträckning runt brytområdet.

Invigning

Det arbetet är nu utfört och under fredagen är det invigning med elever från Heneskolan som bjudits in för att hjälpa till med att flytta växter och djur från den gamla bäckfåran till den nya.

NCC har varit entreprenör för Cementa och har med maskiner grävt delar av den nya bäckfåran, medan bäcken i andra delar hittat den naturligaste vägen enligt de beräkningar som gjordes på förhand.

– Beräkningarna visade sig stämma exakt. Vattnet tog precis den väg vi trodde, säger Hoffstedt.

Arbetet har gått smidigt och har förenklats av att vårfloden varit begränsad berättar NCC:s platschef Claes Fredriksson. Flödet i bäcken har varit lågt.

– Arbetet har gått bra och enligt plan. Det här är inget vi brukar syssla med, men det har varit roligt och vi nöjda med resultat, säger Matilda Hoffsted.

Avstängd

Brandstorpsvägen är nu avstängd, men den som kör in från riksväg 49 kommer vid ändplatsen till en parkeringsplats. Där passerar den nya sträckningen av Billingeleden som flyttats västerut och som snirklar sig upp mot Billingens topp. Cementa har fällt en del träd för att släppa in ljus i vissa partier och lyfta fram några större ekar.

Leden möter lila milen (Billingens fritidsområde) där Hållsdammsbäcken fått sin nya sträckning. Här leder bäcken ner till parkeringsplatsen där en sjö anlagts. Den har som syfte att samla sediment som följer med i bäckvattnet.

Bäckfåran har tätats för att förhindra att vattnet ska läcka bort.

Staket

Runt själva täktområdet har Cementa satt upp ett staket som förhindrar obehöriga att komma in. Under året kommer brytfronten svänga norröver, över gamla Brandstorpsvägen och upp mot Billingen. Den delen som nu är inhängnad räcker för brytningar i cirka fyra år, sedan kommer staketet flyttas västerut, mot sedimentsdammen.

I takt med att brytningarna fortsätter västerut kommer fronten närmare de grannar som bor i området.

– Vårt arbete med att jobba för att minimera påverkan av dammning och sprängningar för närboende är viktigt och det är något vi måste jobba med varje dag, säger Hoffstedt.