08 maj 2017 11:49

08 maj 2017 11:49

Skövdeförslaget som Trump skulle gilla

SKÖVDE: Anders G Johanssons förslag om ökade försvarsanslag fick bifall

Skövdemoderaternas förslag om att de svenska försvarsutgifterna ska öka till två procent av BNP fick bifall av förbundsstämman i lördags. Därmed går den vidare till partiets arbetsstämma i höst.

– Det är glädjande. Två procent av BNP skulle innebära en tydlig ambitionsökning för försvaret och inte bara täcka underskotten, säger Anders G Johansson, som författat motionen.

Under Anna Kinberg Batras ledning är Moderaterna tydliga med att Sverige bör söka medlemskap i Nato där kravet är att medlemmarna ska satsa två procent av BNP på försvaret. Något som också USA:s president Donald Trump krävt att medlemsstaterna bättre måste leva upp till. Trump hade förmodligen gillat Skövdemoderaternas förslag om han känt till det.

Även Göteborgsmoderaterna hade motionerat i frågan som bifölls av stämman

Stämmen tyckte även att en reformering av kameraövervakningslagen var ett bra förslag och beslutade att sända förslaget vidare till partiets nationella reformarbetsgrupp för trygghetsfrågor.

Däremot röstades (med siffrorna 98–84) motionen om kommunal ordningspolis ned av stämman.

– Sedan förslaget skrev har det varit rena överbudpolitiken när det gäller anslagen till polisen, Många upplever kanske att det kommer skapa fler poliser lokalt, men jag tror fortfarande att en kommunal ordningspolis behövs för att öka den lokala närvaron, säger Johansson.

– Det är glädjande. Två procent av BNP skulle innebära en tydlig ambitionsökning för försvaret och inte bara täcka underskotten, säger Anders G Johansson, som författat motionen.

Under Anna Kinberg Batras ledning är Moderaterna tydliga med att Sverige bör söka medlemskap i Nato där kravet är att medlemmarna ska satsa två procent av BNP på försvaret. Något som också USA:s president Donald Trump krävt att medlemsstaterna bättre måste leva upp till. Trump hade förmodligen gillat Skövdemoderaternas förslag om han känt till det.

Även Göteborgsmoderaterna hade motionerat i frågan som bifölls av stämman

Stämmen tyckte även att en reformering av kameraövervakningslagen var ett bra förslag och beslutade att sända förslaget vidare till partiets nationella reformarbetsgrupp för trygghetsfrågor.

Däremot röstades (med siffrorna 98–84) motionen om kommunal ordningspolis ned av stämman.

– Sedan förslaget skrev har det varit rena överbudpolitiken när det gäller anslagen till polisen, Många upplever kanske att det kommer skapa fler poliser lokalt, men jag tror fortfarande att en kommunal ordningspolis behövs för att öka den lokala närvaron, säger Johansson.