19 maj 2017 16:40

19 maj 2017 16:40

Byggplaner för Timmersdala

TIMMERSDALA/STÖPEN: Skövdebostäder vill bygga utanför Skövde tätort

AB Skövdebostäder vill tidigarelägga byggandet av bostäder i Timmersdala och Stöpen. Nu jobbar bolaget för en byggstart redan 2018. Kanske på platsen för den tidigare förskolan i Timmersdala som är på väg att rivas.

Enligt bolagets affärsplan ska ett projekt i Stöpen eller Timmersdala startas senast 2019, men nu har vd Dan Sandén fått styrelsens uppdrag att verka för byggstart redan 2018. Det kan bli Timmersdala eller Stöpen – eller till och med både och.

– Det är en ansträngd tidsplan, men det finns en stark vilja från kommunen här. Planändringar kan ta tid, men vi hoppas på byggstart 2018 och färdigställande 2019, säger Sandén.

I dag äger inte det kommunägda bolaget mark i Stöpen eller i Timmersdala, men kommunen gör det och Dan Sandén ser inte markfrågan som något problem. En fastighet som kan bli aktuell i Timmersdala är den där den tidigare förskolan finns. Kommunens fastighetsavdelning vill riva den byggnaden som inte används längre.

– Jag kan inte svara på det i dag. Vi ska titta på det, men det kommer inte handlar om stora volymer och lägre bebyggelse. Vi arbetar med att identifiera platser, säger Sandén.

Inte billigare

Bolaget har gjort marknadsundersökningar på orterna för att pejla intresset och går nu vidare med sina kalkyler.

– Det är en stor utmaning att bygga då det inte blir billigare att bygga i Timmersdala än i Skövde. Markpriserna är lägre, men det är ändå på marginalen. Det handlar om att få i hop kalkylen, säger Sandén.

Han säger att avkastningskraven styrs av marknadsförutsättningarna oavsett var man bygger. Bolaget är tvingat att följa marknadsmässiga principer och kan inte bygga och medvetet ta nedskrivningar av bostäderna.

Hög takt

Därmed fortsätter Skövdebostäder sin höga byggtakt.

– Behovet av bostäder är fortfarande stort och vi vill fortsätta bygga. Med Frostaliden i gång har vi 600 bostäder i produktion och så mycket har vi aldrig byggt på en gång, säger Sandén.

Enligt bolagets affärsplan ska ett projekt i Stöpen eller Timmersdala startas senast 2019, men nu har vd Dan Sandén fått styrelsens uppdrag att verka för byggstart redan 2018. Det kan bli Timmersdala eller Stöpen – eller till och med både och.

– Det är en ansträngd tidsplan, men det finns en stark vilja från kommunen här. Planändringar kan ta tid, men vi hoppas på byggstart 2018 och färdigställande 2019, säger Sandén.

I dag äger inte det kommunägda bolaget mark i Stöpen eller i Timmersdala, men kommunen gör det och Dan Sandén ser inte markfrågan som något problem. En fastighet som kan bli aktuell i Timmersdala är den där den tidigare förskolan finns. Kommunens fastighetsavdelning vill riva den byggnaden som inte används längre.

– Jag kan inte svara på det i dag. Vi ska titta på det, men det kommer inte handlar om stora volymer och lägre bebyggelse. Vi arbetar med att identifiera platser, säger Sandén.

Inte billigare

Bolaget har gjort marknadsundersökningar på orterna för att pejla intresset och går nu vidare med sina kalkyler.

– Det är en stor utmaning att bygga då det inte blir billigare att bygga i Timmersdala än i Skövde. Markpriserna är lägre, men det är ändå på marginalen. Det handlar om att få i hop kalkylen, säger Sandén.

Han säger att avkastningskraven styrs av marknadsförutsättningarna oavsett var man bygger. Bolaget är tvingat att följa marknadsmässiga principer och kan inte bygga och medvetet ta nedskrivningar av bostäderna.

Hög takt

Därmed fortsätter Skövdebostäder sin höga byggtakt.

– Behovet av bostäder är fortfarande stort och vi vill fortsätta bygga. Med Frostaliden i gång har vi 600 bostäder i produktion och så mycket har vi aldrig byggt på en gång, säger Sandén.