19 maj 2017 14:18

19 maj 2017 14:18

Klartecken för 189 nya hyreslägenheter

SKÖVDE

AB Skövdebostäder har fått bygglov för 189 nya hyresrätter på Frostaliden.

Byggnadsnämnden har godkänt att bolaget bygger sex hus som är åtta våningar höga. Nämnden godkände ett litet avsteg från detaljplanen då en mindre del av hus 1 får stå på mark som inte får bebyggas.

Peab AB kommer att bygga och bostäderna ska stå klara 2019–2020. Produktionskostnaden väntas bli 411 miljoner kronor och enligt Skövdebostäders beräkningar kan ett statligt investeringsstöd uppgå till 63 miljoner kronor.

Byggnadsnämnden har godkänt att bolaget bygger sex hus som är åtta våningar höga. Nämnden godkände ett litet avsteg från detaljplanen då en mindre del av hus 1 får stå på mark som inte får bebyggas.

Peab AB kommer att bygga och bostäderna ska stå klara 2019–2020. Produktionskostnaden väntas bli 411 miljoner kronor och enligt Skövdebostäders beräkningar kan ett statligt investeringsstöd uppgå till 63 miljoner kronor.