19 maj 2017 06:00

19 maj 2017 06:00

Myndigheter tar bort brevlådor

SKÖVDE

I höst försvinner möjligheten att lämna pappershandlingar i brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassan och Pensionsmyndighetens gemensamma kontor.

Redan i sommar börjar arbetet med att ta bort brevlådarna utanför skattekontoren och Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor, bland annat den i Skövde på Skolgatan 1 bakom polishuset.

Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket finns det flera skäl till att man vill minska hanteringen av pappershandlingar. Dels anses brevlådarna utgöra en säkerhetsrisk, då bland annat brandfarligt material kan stoppas ned i brevfacken. Dessutom kan handlingar skadas eller utsättas för sabotage.

Skatteverket rekommenderar nu sina kunder att använda sig av myndigheternas e-tjänster i fortsättningen.

Däremot kvarstår möjligheten att posta ett brev eller lämna in dem på ett servicekontor under ordinarie öppettider.

Brevlådorna kommer att tas bort successivt över hela landet från den 1 juni till senast den 1 september i år.

Redan i sommar börjar arbetet med att ta bort brevlådarna utanför skattekontoren och Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor, bland annat den i Skövde på Skolgatan 1 bakom polishuset.

Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket finns det flera skäl till att man vill minska hanteringen av pappershandlingar. Dels anses brevlådarna utgöra en säkerhetsrisk, då bland annat brandfarligt material kan stoppas ned i brevfacken. Dessutom kan handlingar skadas eller utsättas för sabotage.

Skatteverket rekommenderar nu sina kunder att använda sig av myndigheternas e-tjänster i fortsättningen.

Däremot kvarstår möjligheten att posta ett brev eller lämna in dem på ett servicekontor under ordinarie öppettider.

Brevlådorna kommer att tas bort successivt över hela landet från den 1 juni till senast den 1 september i år.