19 maj 2017 15:32

19 maj 2017 17:27

Utseende på kommunens p-hus får underkänt

SKÖVDE: Byggnadsnämnder gav inte bygglov för fasaderna

Skövde kommun vill bygga nytt parkeringshus på kvarteret Mode, men nu får den exteriöra utformningen underkänt av byggnadsnämnden. Nämnden gav inte bygglov för fasaden.

– Våra arkitekter anser inte att fasaden lever upp till de krav går att ställa på en byggnad som är stor och ligger centralt, säger nämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Han säger att intrycket nu blir att parkeringshuset blir en för dominant koloss i området.

Förslaget är framtaget hos sektor service tillsammans med ett byggföretag. Enligt Hammar Borsch vill nämnden också förankra i kommunens högsta ledning att det verkligen är det här utseendet som önskas. Efter en visning i beredningen för samhällsbyggnad har viss tveksamhet uppstått.

– Byggnaden ska stå i 100 år och bekostas av skattemedel (totalt 185 miljoner kronor). Då vill vi att beställaren (kommunen) är säker på att man får den produkt som beställt. Vi är inte säkra på det nu, säger Hammar Borsch.

Själva byggnaden i sig får dock bygglov enligt ansökan. Det är fasaderna i norr, söder och väster som byggnadsnämnden inte ger bygglov för i dagsläget.

– Våra arkitekter anser inte att fasaden lever upp till de krav går att ställa på en byggnad som är stor och ligger centralt, säger nämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Han säger att intrycket nu blir att parkeringshuset blir en för dominant koloss i området.

Förslaget är framtaget hos sektor service tillsammans med ett byggföretag. Enligt Hammar Borsch vill nämnden också förankra i kommunens högsta ledning att det verkligen är det här utseendet som önskas. Efter en visning i beredningen för samhällsbyggnad har viss tveksamhet uppstått.

– Byggnaden ska stå i 100 år och bekostas av skattemedel (totalt 185 miljoner kronor). Då vill vi att beställaren (kommunen) är säker på att man får den produkt som beställt. Vi är inte säkra på det nu, säger Hammar Borsch.

Själva byggnaden i sig får dock bygglov enligt ansökan. Det är fasaderna i norr, söder och väster som byggnadsnämnden inte ger bygglov för i dagsläget.