20 maj 2017 06:00

20 maj 2017 06:00

Kommunen kan tvingas att riva boende

SKÖVDE: HD-dom gav grannar rätt att överklaga igen

En dom från Högsta domstolen kan leda till att en av kommunens nybyggda gruppbostäder måste rivas.
– Hoppas verkligen att det inte går så långt, säger bygglovschefen Claes Clausen.

Allt handlar om ett nybyggt kommunalt gruppboende. Byggnadsnämnden gav i maj 2015 bygglov för boendet då man ansåg att detaljplanen medgav en nybyggnation. Det skulle byggas på en tomt där det sedan många år låg ett annat boende som inte uppfyllde dagens behov. Det skulle därför rivas. Men i detaljplanen från år 2000 fanns en skrivning om att om det befintliga boendet någon gång skulle rivas kunde tomten göras om till två villatomter.

Uppfattade ett löfte

– Folk som har flyttat till området eller byggt där ansåg att de fått ett löfte från kommunen att det skulle bli villatomter. Det handlade framför allt om en oro över att det skulle bli en annan trafiksituation med fler bilar och transporter till ett gruppboende än vid två villor, säger Claes Clausen, Skövde kommun.

Men när grannarna överklagade bygglovsbeslutet avvisades de eftersom de inkom för sent. Beslutet vann laga kraft och kommunen började att bygga.

Ny HD-dom

Men fallet har gått vidare till HD som nyligen kom med en dom. Den har nu lett till att grannarna på nytt kunnat överklaga bygglovet.

– När bygglovsbeslutet fattades följde vi riktlinjerna från Boverket om hur man meddelar ett sådant beslut. Vi tolkade reglerna som att det räckte att annonsera i två tidningar, vilket vi gjorde, i SLA och Post- och inrikes tidningar.

Men HD anser inte att det är tillräckligt. I domen sägs att ägarna med fastigheter som gränsar till boendet eller som skiljs åt av en gata skulle fått skriftlig information. Eftersom de inte fick det då hann de heller inte överklaga i tid.

Nu har de nya överklagandena registrerats hos länsstyrelsen och om grannarna anses ha rätt att överklaga kan själva sakfrågan prövas.

Det är oklart när länsstyrelsen kommer med ett besked.

Följde riktlinjer

– Vi anser att vi har följt riktlinjerna och detaljplanen. Men om sakfrågan prövas och grannarna får rätt skulle det i absolut värsta fall kunna innebära att boendet måste rivas. Men lika gärna skulle det kunna sluta med att det inte händer något alls.

Clausen tror inte att kommunen skulle kunna bli skadeståndsskyldig gentemot grannarna, även om de skulle få rätt.

– I så fall borde det vara den som lidit skada av felet som skulle kompenseras på något sätt, alltså kommunen som äger boendet. Men felet ska ju också ha begåtts av kommunen eftersom bygglovsbeslutet enligt HD-domen inte meddelades på rätt sätt. Jag vet inte, det är ett ovanligt fall.

Allt handlar om ett nybyggt kommunalt gruppboende. Byggnadsnämnden gav i maj 2015 bygglov för boendet då man ansåg att detaljplanen medgav en nybyggnation. Det skulle byggas på en tomt där det sedan många år låg ett annat boende som inte uppfyllde dagens behov. Det skulle därför rivas. Men i detaljplanen från år 2000 fanns en skrivning om att om det befintliga boendet någon gång skulle rivas kunde tomten göras om till två villatomter.

Uppfattade ett löfte

– Folk som har flyttat till området eller byggt där ansåg att de fått ett löfte från kommunen att det skulle bli villatomter. Det handlade framför allt om en oro över att det skulle bli en annan trafiksituation med fler bilar och transporter till ett gruppboende än vid två villor, säger Claes Clausen, Skövde kommun.

Men när grannarna överklagade bygglovsbeslutet avvisades de eftersom de inkom för sent. Beslutet vann laga kraft och kommunen började att bygga.

Ny HD-dom

Men fallet har gått vidare till HD som nyligen kom med en dom. Den har nu lett till att grannarna på nytt kunnat överklaga bygglovet.

– När bygglovsbeslutet fattades följde vi riktlinjerna från Boverket om hur man meddelar ett sådant beslut. Vi tolkade reglerna som att det räckte att annonsera i två tidningar, vilket vi gjorde, i SLA och Post- och inrikes tidningar.

Men HD anser inte att det är tillräckligt. I domen sägs att ägarna med fastigheter som gränsar till boendet eller som skiljs åt av en gata skulle fått skriftlig information. Eftersom de inte fick det då hann de heller inte överklaga i tid.

Nu har de nya överklagandena registrerats hos länsstyrelsen och om grannarna anses ha rätt att överklaga kan själva sakfrågan prövas.

Det är oklart när länsstyrelsen kommer med ett besked.

Följde riktlinjer

– Vi anser att vi har följt riktlinjerna och detaljplanen. Men om sakfrågan prövas och grannarna får rätt skulle det i absolut värsta fall kunna innebära att boendet måste rivas. Men lika gärna skulle det kunna sluta med att det inte händer något alls.

Clausen tror inte att kommunen skulle kunna bli skadeståndsskyldig gentemot grannarna, även om de skulle få rätt.

– I så fall borde det vara den som lidit skada av felet som skulle kompenseras på något sätt, alltså kommunen som äger boendet. Men felet ska ju också ha begåtts av kommunen eftersom bygglovsbeslutet enligt HD-domen inte meddelades på rätt sätt. Jag vet inte, det är ett ovanligt fall.