26 maj 2017 16:50

26 maj 2017 16:50

Oense om saltupplag

SKÖVDE: Mös vill se åtgärder på förorenad fastighet

Svevia AB motsätter sig ett föreläggande från Miljönämnden östra Skaraborg, Mös om att utföra miljötekniska åtgärder.

Det är på fastigheten Väghyveln 1 (Hasslum) som oenigheten uppstått. Här har salt för halbekämpning lagrats genom åren och enligt Mös är fastigheten kraftigt förorenad av klorider i marken.

Vill se mätningar

Även andra föroreningar förekommer och Mös kräver i ett föreläggande att Svevia AB redovisar förekomsten av föroreningar på den egna fastigheten och på angränsande fastigheter. Även riskutredning och bedömning av åtgärdsbehov ska genomföras enligt föreläggandet.

Senast den 22 juni ska åtgärderna redovisas, men bolaget skriver i sitt överklagande av beslutet att det är en orimligt kort tidsrymd. De anser också att tidigare undersökningar visat att det inte finns drickvattenbrunnar eller vattentäkter som riskerar att förorenas.

Därför anses nämndens krav på åtgärder inte stå i proportion till riskerna.

Det är tidigare Vägverket som drivit verksamhet på den aktuella fastigheten, men därefter har Svevia AB tagit över.

Det är på fastigheten Väghyveln 1 (Hasslum) som oenigheten uppstått. Här har salt för halbekämpning lagrats genom åren och enligt Mös är fastigheten kraftigt förorenad av klorider i marken.

Vill se mätningar

Även andra föroreningar förekommer och Mös kräver i ett föreläggande att Svevia AB redovisar förekomsten av föroreningar på den egna fastigheten och på angränsande fastigheter. Även riskutredning och bedömning av åtgärdsbehov ska genomföras enligt föreläggandet.

Senast den 22 juni ska åtgärderna redovisas, men bolaget skriver i sitt överklagande av beslutet att det är en orimligt kort tidsrymd. De anser också att tidigare undersökningar visat att det inte finns drickvattenbrunnar eller vattentäkter som riskerar att förorenas.

Därför anses nämndens krav på åtgärder inte stå i proportion till riskerna.

Det är tidigare Vägverket som drivit verksamhet på den aktuella fastigheten, men därefter har Svevia AB tagit över.