09 jun 2017 16:33

09 jun 2017 16:33

Fogelbergkritiken kan bli fullmäktigefråga

SKÖVDE: Ekman ifrågasätter M-ordförandens roller

Socialdemokraterna står fast vid sin kritik mot Johan Fogelberg (M), ordförande i AB Skövdebostäder. Nu överväger partiet att lyfta frågan om hans dubbla roller till fullmäktige.

– Jag tänker inte nöja mig med de svar vi fått utan det finns andra vägar. Jag kan ställa en fråga i fullmäktige eller skriva en interpellation. Det är fråga om förtroende och det är fullmäktige som tillsatt honom, säger oppositionsråd Marie Ekman (S).

Köpt tre fastigheter

Det är Fogelbergs privata fastighetsaffärer som ifrågasätts av oppositionen. I mars anmälde han till bolagets styrelse att han privat köpt tre hyresfastigheter på Norrmalm i Skövde. Fastigheterna har 20-talet lägenheter och bakom de nybildade aktiebolagen som äger fastigheterna står Johan Fogelberg tillsammans med Anders Thorell, vd för Nordic property investment.

Nordic property är rådgivare i fastighetsaffärer har engagerat Fogelberg som konsult i samband med affärer i västra och södra.

Konsultuppdrag som riskerar att krocka med Fogelbergs roll som ordförande för Skövdebostäder menar Ekman som anser att han måste lämna en av uppgifterna.

– Han får information om Skövdebostäders planer och kunskaper om byggplaner eller försäljningar. Det kan han dra nytta av i sin roll som konsult och eller i sina privata företag. Det handlar inte om honom som person utan om hans uppdrag och vad han jobbar med, säger Ekman.

Socialdemokraterna har tidigare tagit upp frågan i Skövde stadshus AB (kommunens moderbolag), men Moderaterna tillbakavisar kritiken helt. Gruppledaren Anders G Johansson skriver på fredagen i ett brev till Marie Ekman att Moderaternas stöd för Fogelberg är orubbligt.

Han ifrågasätter grunderna för att Ekman krävt Fogelbergs avgång och ber henne specificera vilka beslut som Fogelberg skulle haft personlig vinning av och hur det kan det vara till skada för Skövdebostäder att ordföranden har kompetens och branscherfarenhet.

– Att generellt och utan grund misstänkliggöra politiska meningsmotståndare som personer är en ny företeelse i Skövdes lokalpolitik. Jag beklagar att det är du som inför den, skriver Johansson till Ekman.

Skövdebostäders vd, Dan Sandén, vill inte kommentera saken.

– Jag tänker inte nöja mig med de svar vi fått utan det finns andra vägar. Jag kan ställa en fråga i fullmäktige eller skriva en interpellation. Det är fråga om förtroende och det är fullmäktige som tillsatt honom, säger oppositionsråd Marie Ekman (S).

Köpt tre fastigheter

Det är Fogelbergs privata fastighetsaffärer som ifrågasätts av oppositionen. I mars anmälde han till bolagets styrelse att han privat köpt tre hyresfastigheter på Norrmalm i Skövde. Fastigheterna har 20-talet lägenheter och bakom de nybildade aktiebolagen som äger fastigheterna står Johan Fogelberg tillsammans med Anders Thorell, vd för Nordic property investment.

Nordic property är rådgivare i fastighetsaffärer har engagerat Fogelberg som konsult i samband med affärer i västra och södra.

Konsultuppdrag som riskerar att krocka med Fogelbergs roll som ordförande för Skövdebostäder menar Ekman som anser att han måste lämna en av uppgifterna.

– Han får information om Skövdebostäders planer och kunskaper om byggplaner eller försäljningar. Det kan han dra nytta av i sin roll som konsult och eller i sina privata företag. Det handlar inte om honom som person utan om hans uppdrag och vad han jobbar med, säger Ekman.

Socialdemokraterna har tidigare tagit upp frågan i Skövde stadshus AB (kommunens moderbolag), men Moderaterna tillbakavisar kritiken helt. Gruppledaren Anders G Johansson skriver på fredagen i ett brev till Marie Ekman att Moderaternas stöd för Fogelberg är orubbligt.

Han ifrågasätter grunderna för att Ekman krävt Fogelbergs avgång och ber henne specificera vilka beslut som Fogelberg skulle haft personlig vinning av och hur det kan det vara till skada för Skövdebostäder att ordföranden har kompetens och branscherfarenhet.

– Att generellt och utan grund misstänkliggöra politiska meningsmotståndare som personer är en ny företeelse i Skövdes lokalpolitik. Jag beklagar att det är du som inför den, skriver Johansson till Ekman.

Skövdebostäders vd, Dan Sandén, vill inte kommentera saken.