16 jun 2017 14:55

16 jun 2017 14:55

Socialen gör ny satsning på kvinnor

SKÖVDE

Socialnämnden gör en extra satsning på språksvaga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra sektorer inom Skövde kommuns planeras för ett projekt där ett 20-talet nyanlända kvinnor som är språksvaga, har funktionshinder, låg eller ingen utbildning ska erbjudas praktikplatser i kommunen. Praktiken kombineras med språkutbildning och SFI.

Kvar länge

– Det här är en grupp som ofta blir kvar i långtidsarbetslöshet, säger socialchefen Lena Friberg.

Ordförande Anna Bergman (M) föreslog i november att en plan för det arbetet skulle tas fram och nu finns den på plats. Kommunen satsar 1,5 miljon kronor av de statliga integrationsmedlen för att erbjuda praktikplatser.

Stödjare

Kvinnorna kommer att få språkstödjare (troligen serviceassistenter) som kommer följa dem. Första steget är att utveckla svenskakunskaper goda nog att klara sin praktikplats utan modermålsstödjare.

– Moderaterna en driver politik som går ut på att alla ska klara sin egen försörjning och det är en samhällvinst om vi kan nå den här gruppen. Språket är det första hindret som måste övervinnas, säger Anna Bergman.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra sektorer inom Skövde kommuns planeras för ett projekt där ett 20-talet nyanlända kvinnor som är språksvaga, har funktionshinder, låg eller ingen utbildning ska erbjudas praktikplatser i kommunen. Praktiken kombineras med språkutbildning och SFI.

Kvar länge

– Det här är en grupp som ofta blir kvar i långtidsarbetslöshet, säger socialchefen Lena Friberg.

Ordförande Anna Bergman (M) föreslog i november att en plan för det arbetet skulle tas fram och nu finns den på plats. Kommunen satsar 1,5 miljon kronor av de statliga integrationsmedlen för att erbjuda praktikplatser.

Stödjare

Kvinnorna kommer att få språkstödjare (troligen serviceassistenter) som kommer följa dem. Första steget är att utveckla svenskakunskaper goda nog att klara sin praktikplats utan modermålsstödjare.

– Moderaterna en driver politik som går ut på att alla ska klara sin egen försörjning och det är en samhällvinst om vi kan nå den här gruppen. Språket är det första hindret som måste övervinnas, säger Anna Bergman.