17 jun 2017 06:00

17 jun 2017 06:00

Soldat får sparken från P4

SKÖVDE: Får avsked efter inlägg på sociala medier

En soldat som tjänstgjort vid Skaraborgs regemente avskedas efter att han skrivit olämpliga inlägg på sociala medier. Försvarsmaktens personalansvarsnämnd säger i sitt beslut att mannen skrivit inlägg som strider mot försvarets värdegrund.

Bakgrunden till att soldaten nu avskedas från sin anställning vid Skaraborgs regemente är att han uttryckt sig på ett olämpligt sätt på sociala medier, bland annat på Facebook. Här har mannen gett utryck för åsikter som varit hotfulla och står i direkt strid mot de värdegrunder som försvaret står för.

Efter tidigare inlägg på sociala medier har två chefssamtal genomförts med soldaten. Efter de samtalen hade mannen sagt att han skulle avstå från att skriva på sociala medier i fortsättningen.

Soldaten har i sitt civila yrke arbetat som väktare och efter en bevakningsuppgift vid en flyktingförläggning har han skrivit sina inlägg i frustration efter det han upplevt då, det berättade soldaten i de chefssamtal som genomförts.

Men efter att han under slutet av 2016 återigen har publicerat ett inlägg på Facebook som uppfattats som hotfullt så fick soldaten inte längre vara placerad i säkerhetsklass. Vid sitt arbete på Skaraborgs regemente har soldaten haft en tjänst som kräver just säkerhetsklass.

När han enligt beslut inte längre får vara placerad i säkerhetsklass blir slutsatsen att mannen inte kan fortsätta sin tjänstgöring vid regementet.

Det finns helt enkelt inte någon befattning utan säkerhetsklass, det skriver Skaraborgs regemente i sin anmälan.

Bakgrunden till att soldaten nu avskedas från sin anställning vid Skaraborgs regemente är att han uttryckt sig på ett olämpligt sätt på sociala medier, bland annat på Facebook. Här har mannen gett utryck för åsikter som varit hotfulla och står i direkt strid mot de värdegrunder som försvaret står för.

Efter tidigare inlägg på sociala medier har två chefssamtal genomförts med soldaten. Efter de samtalen hade mannen sagt att han skulle avstå från att skriva på sociala medier i fortsättningen.

Soldaten har i sitt civila yrke arbetat som väktare och efter en bevakningsuppgift vid en flyktingförläggning har han skrivit sina inlägg i frustration efter det han upplevt då, det berättade soldaten i de chefssamtal som genomförts.

Men efter att han under slutet av 2016 återigen har publicerat ett inlägg på Facebook som uppfattats som hotfullt så fick soldaten inte längre vara placerad i säkerhetsklass. Vid sitt arbete på Skaraborgs regemente har soldaten haft en tjänst som kräver just säkerhetsklass.

När han enligt beslut inte längre får vara placerad i säkerhetsklass blir slutsatsen att mannen inte kan fortsätta sin tjänstgöring vid regementet.

Det finns helt enkelt inte någon befattning utan säkerhetsklass, det skriver Skaraborgs regemente i sin anmälan.