19 jun 2017 16:09

19 jun 2017 16:09

Grönt ljus för Nya skolan att starta

SKÖVDE: Beslut från Skolinspektionen

Nya Skolan med förskoleklass, grundskola från klass ett till klass nio och fritidshem får starta i Skövde. Det har nu Skolinspektionen beslutat.
– Vi är väldigt glada och stolta, säger skolans kontaktperson Leila Khammari.

I mars skrev SLA om att Leila Khammari, tidigare vd för Lichron Teknik AB, och Nya Skolan i Sverige AB vill starta en ny grundskola i Skövde kommun.

Nu har Skolinspektionen gett klartecken för Nya skolan. Myndigheten skriver i sitt godkännande att ”den sammantagna bedömningen är att Nya Skolan Sverige AB har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna” och man bedömer att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas på lång sikt.

Förskola och 1–9

– Vi fick svar väldigt snabbt. Ansökan är väl underbyggd med stöd från Skövde kommun och lokalt näringsliv. Dessutom är det jättekul att så många föräldrar är positiva till vår satsning med särskild inriktning på entreprenörskap och ingenjörsmässighet, säger Leila Khammari i ett pressmeddelande.

Skolan ska innehålla förskoleklass, grundskola från klass ett till klass nio och fritidshem och kommer troligen placeras på Volvo Powertrains område i Skövde.

”Passar väl in”

Skövde kommun är positivt och ett förslag att kommunen ska tillstyrka ansökan behandlades av barn- och utbildningsnämnden i slutet av mars.

– Vi ser positivt på detta. Vi har hög beläggning på våra egna skolor och ytterligare en aktör ökar valfriheten, sa Paula Bäckman (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Skövde till SLA då.

– Nya Skolans utbildningsidé passar väl in i Skövdes vision och näringslivets satsning på att göra Skövde till mötesplats för framtidens industri. Vi är väldigt glada och stolta över att Skövde kommun ser satsningen som en välkommen möjlighet för Skövdes barn och unga, säger Khammari som tidigare sagt att hon är aktuell som rektor för enheten i Skövde.

Nya Skolan har sedan tidigare skolor i Trollhättan och Lilla Edet.

I mars skrev SLA om att Leila Khammari, tidigare vd för Lichron Teknik AB, och Nya Skolan i Sverige AB vill starta en ny grundskola i Skövde kommun.

Nu har Skolinspektionen gett klartecken för Nya skolan. Myndigheten skriver i sitt godkännande att ”den sammantagna bedömningen är att Nya Skolan Sverige AB har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna” och man bedömer att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas på lång sikt.

Förskola och 1–9

– Vi fick svar väldigt snabbt. Ansökan är väl underbyggd med stöd från Skövde kommun och lokalt näringsliv. Dessutom är det jättekul att så många föräldrar är positiva till vår satsning med särskild inriktning på entreprenörskap och ingenjörsmässighet, säger Leila Khammari i ett pressmeddelande.

Skolan ska innehålla förskoleklass, grundskola från klass ett till klass nio och fritidshem och kommer troligen placeras på Volvo Powertrains område i Skövde.

”Passar väl in”

Skövde kommun är positivt och ett förslag att kommunen ska tillstyrka ansökan behandlades av barn- och utbildningsnämnden i slutet av mars.

– Vi ser positivt på detta. Vi har hög beläggning på våra egna skolor och ytterligare en aktör ökar valfriheten, sa Paula Bäckman (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Skövde till SLA då.

– Nya Skolans utbildningsidé passar väl in i Skövdes vision och näringslivets satsning på att göra Skövde till mötesplats för framtidens industri. Vi är väldigt glada och stolta över att Skövde kommun ser satsningen som en välkommen möjlighet för Skövdes barn och unga, säger Khammari som tidigare sagt att hon är aktuell som rektor för enheten i Skövde.

Nya Skolan har sedan tidigare skolor i Trollhättan och Lilla Edet.