19 jun 2017 11:45

19 jun 2017 11:45

Grönt ljus för Volvogymnasiet

SKÖVDE

Nu får Volvogymnasiet grönt ljus av Skolinspektionen. Vid en inspektion tidigare i år fick skolan kritik av Skolinspektionen, men vid en uppföljning har nu de påtalade bristerna åtgärdats.

Vid den första inspektionen konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen för skolan, Volvo personvagnar AB, ska se till att det finns tillgång till elevhälsa för eleverna i gymnasieskolan så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna. Nu bedömer Skolinspektionen att tillräckliga åtgärder har vidtagits och avslutar tillsynen.

 

Vid den första inspektionen konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen för skolan, Volvo personvagnar AB, ska se till att det finns tillgång till elevhälsa för eleverna i gymnasieskolan så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna. Nu bedömer Skolinspektionen att tillräckliga åtgärder har vidtagits och avslutar tillsynen.