19 jun 2017 14:31

19 jun 2017 14:31

Större brist på arbetskraft än någonsin

SKÖVDE: Stark konjunktur skapar jobb – och problem

Den starka konjunkturen skapar många nya jobb i Skaraborg framöver.
Men att hitta rätt kompetens till jobben är svårt.
– Det krävs ett omfattande samarbete och rätt matchning, både vid jobben och till utbildningar, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har släppt sin prognos ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017” för Västra Götalands län. PRognosen bygger på intervjuer med närmare 2 100 arbetsgivare, privata och offentliga, i länet under hösten.

På måndagen presenterade man innehållet och analyserna för lokala inbjudna externa intressenter.

Den genomgripande slutsatsen är att den pågående starka konjunkturen fortsätter vilket beräknas skapa 29 000 nya jobb i länet under 2017–2018.

Starkt i Skaraborg

– Det är en väldigt positiv prognos, även för Skaraborg som tidigare inte riktigt har hängt med men nu har kommit i gång, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

”Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar på ett mycket starkare läge än normalt i alla delregioner, men att den starkaste förbättringen just nu sker i Skaraborg” skriver man i prognosen.

De flesta jobben som skapas framöver finns inom industri, bygg, pedagogik och omsorg.

Men därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Enligt Arbetsförmedlingen finns det inte i nuläget tillräckligt många med rätt kompetens för att man ska kunna tillsätta de nya jobb som skapas.

– Det har aldrig varit så många arbetsgivare som haft brist på arbetskraft tidigare, både vad gäller privat och offentlig sektor. Det ställer höga krav på att hitta rätt matchning för de arbetssökande, både när det gäller jobb men också att hitta rätt utbildning.

”Stora krav”

Bland annat handlar det om att hitta rätt stöd för grupper som generellt sätt har svårt att hitta ett arbete. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, är utomeuropeiskt födda, har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller är över 55 år.

– Bland de nyanlända finns det många eftersökta kompetenser och för att underlätta etableringen på svensk arbetsmarknad måste redskapen vässas och förenklas så att arbetsgivarna lättare kan ta sitt ansvar. Det ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiken, säger Sara Andersson.

Arbetsförmedlingen har släppt sin prognos ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017” för Västra Götalands län. PRognosen bygger på intervjuer med närmare 2 100 arbetsgivare, privata och offentliga, i länet under hösten.

På måndagen presenterade man innehållet och analyserna för lokala inbjudna externa intressenter.

Den genomgripande slutsatsen är att den pågående starka konjunkturen fortsätter vilket beräknas skapa 29 000 nya jobb i länet under 2017–2018.

Starkt i Skaraborg

– Det är en väldigt positiv prognos, även för Skaraborg som tidigare inte riktigt har hängt med men nu har kommit i gång, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

”Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar på ett mycket starkare läge än normalt i alla delregioner, men att den starkaste förbättringen just nu sker i Skaraborg” skriver man i prognosen.

De flesta jobben som skapas framöver finns inom industri, bygg, pedagogik och omsorg.

Men därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Enligt Arbetsförmedlingen finns det inte i nuläget tillräckligt många med rätt kompetens för att man ska kunna tillsätta de nya jobb som skapas.

– Det har aldrig varit så många arbetsgivare som haft brist på arbetskraft tidigare, både vad gäller privat och offentlig sektor. Det ställer höga krav på att hitta rätt matchning för de arbetssökande, både när det gäller jobb men också att hitta rätt utbildning.

”Stora krav”

Bland annat handlar det om att hitta rätt stöd för grupper som generellt sätt har svårt att hitta ett arbete. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, är utomeuropeiskt födda, har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller är över 55 år.

– Bland de nyanlända finns det många eftersökta kompetenser och för att underlätta etableringen på svensk arbetsmarknad måste redskapen vässas och förenklas så att arbetsgivarna lättare kan ta sitt ansvar. Det ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiken, säger Sara Andersson.