Stor ökning av tornfalkar

SKÖVDE: Skövde fågelklubb genomför ringmärkning

Omkring 80 nya tornfalkar ringmärktes förra året. I år ser det ut att bli cirka 130.
– Lite svårt att säga vad det beror på. Framförallt handlar det om tillgången till mat, säger Viktor Tapper från Skövde fågelklubb.

Skövde fågelklubb har ringmärkt tornfalkar i ungefär 20 år och har 30–40 holkar som medlemmarna åker ut och undersöker. I år har det varit häckning i 25–26 av dem.

På onsdagskvällen besökte Viktor Tapper och Edvin Klein från fågelklubben holken vid Sörgården i Öhm där man fann fem ungar att ringmärka.

– Snittet brukar ligga på fem vid varje häckning, berättar Viktor Tapper.

Men totalt sett har han sett en ökning jämfört med förra året.

– Ifjol ringmärkte vi runt ett 80-tal. I år om det slutar som det ser ut nu så blir den cirka 130 så det är ett väldigt bra år, säger Viktor Tapper.

Vad beror det på?

– Det är lite svårt att säga. Men framför allt är det tillgången på möss som är avgörande. Sen får de inte regna för mycket så de blir kalla och fryser ihjäl, berättar han.

Tornfalken var utrotad i Skaraborg slutet av 60-talet och början av 70-talet, de hade alla dött av miljögifter, framför allt kvicksilver. Det fanns inte en enda häckande här då, nu finns 150-200 par, mycket tack vare holkarna.

Vid ringmärkningen behöver tornfalkarna vara minst tio dagar gamla.

– Annars är benen för små och då är risken att ringen faller av benet, säger Viktor Tapper.

Resultatet skickas till Åke Abrahamsson i Falbygdens fågelklubb som vidarebefordrar det till Naturhistoriska riksmuseets ringmärkningscentral i Stockholm.

Tornfalk

Tornfalk (Falco tinnunculus) är en medelstor rovfågel som ofta ses ryttla över fält och öppna ytor, som kalhyggen och myrar. Tornfalken är en av Europas talrikaste rovfåglar.

Tornfalken är en medelstor falk med en lång stjärt och långa vingar som är smala vid basen, och som i utsträckt tillstånd är ganska trubbiga. Formen på fågeln påminner om sparvhökens.

Längd och vingspann varierar beroende på underart och individ, hos den europeiska nominatformen F. t. tinnunculus når hanarna i genomsnitt en längd på 34,5 centimeter och honorna mäter 36 centimeter. Hanens vingspann är i genomsnitt knappt 75 centimeter och hos den något större honan 76 centimeter.

Normalt väger hanarna ungefär 200 gram medan honorna i snitt väger 20 gram mer.

Källa: Wikipedia

24 jun 2017 10:00

24 jun 2017 10:00