11 jul 2017 10:26

11 jul 2017 10:28

Lyckad förändring för busslinje 6

SKÖVDE: Resandet har ökat kraftigt

Västtrafik ändrade förra året om en del i busstrafiken i Skövde. Resandet med busslinje 6 har därmed ökat med 145,5 procent.

Det var i december 2016 som Västtrafik gjorde flera förbättringar av busstrafiken i Skövde.

Linje 3 fick kortare sträckning med ny start- och sluthållplats i Ryds centrum.

Nya hållplatser

Linje 12 och 13 fick också ny start- och sluthållplats vid sjukhuset, samt en del ändringar av färdvägen.

Detta gjordes för att bättre möta resenärernas behov i Skövdes stadstrafik.

Busslinje 6, även kallad Shoppingbussen, fick sig en ny tidtabell med avgångar en gång i kvarten på vardagar och var 20:e minut på lördagar.

Stor ökning

Tidigare gick bussar en gång varje halvtimma från hållplatserna.

Det halvår som linjen har gått enligt sin nya tidtabell har varit lyckad.

Mätningar visar på en ökning av resenärer med 145,5 procent, jämfört med samma period förra året.

Busslinjen går via Elins Esplanad och Stallsiken.

Linjen kör dessutom till Myggdansvägen, vilket gör det lättare för boende i Norra Ryd att resa till bland annat Ryds centrum och Mariesjö.

Förändringen medgjorde också nya snabbare resor från sjukhuset till Resecentrum och Skultorp på morgon och eftermiddag.

– Det är givetvis väldigt roligt att så många väljer bussen och det är ett kvitto för oss att vi utvecklar och omfördelar trafiken efter kundernas behov på ett bra sätt, säger André Sellén, trafikchef för Nobina som kör all linjetrafik åt Västtrafik i Skaraborg.

Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har 410 000 resenärer varje dag.

De har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Det var i december 2016 som Västtrafik gjorde flera förbättringar av busstrafiken i Skövde.

Linje 3 fick kortare sträckning med ny start- och sluthållplats i Ryds centrum.

Nya hållplatser

Linje 12 och 13 fick också ny start- och sluthållplats vid sjukhuset, samt en del ändringar av färdvägen.

Detta gjordes för att bättre möta resenärernas behov i Skövdes stadstrafik.

Busslinje 6, även kallad Shoppingbussen, fick sig en ny tidtabell med avgångar en gång i kvarten på vardagar och var 20:e minut på lördagar.

Stor ökning

Tidigare gick bussar en gång varje halvtimma från hållplatserna.

Det halvår som linjen har gått enligt sin nya tidtabell har varit lyckad.

Mätningar visar på en ökning av resenärer med 145,5 procent, jämfört med samma period förra året.

Busslinjen går via Elins Esplanad och Stallsiken.

Linjen kör dessutom till Myggdansvägen, vilket gör det lättare för boende i Norra Ryd att resa till bland annat Ryds centrum och Mariesjö.

Förändringen medgjorde också nya snabbare resor från sjukhuset till Resecentrum och Skultorp på morgon och eftermiddag.

– Det är givetvis väldigt roligt att så många väljer bussen och det är ett kvitto för oss att vi utvecklar och omfördelar trafiken efter kundernas behov på ett bra sätt, säger André Sellén, trafikchef för Nobina som kör all linjetrafik åt Västtrafik i Skaraborg.

Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har 410 000 resenärer varje dag.

De har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

  • Tobias Larsson Franzén