Militärövning i september kan påverka trafikbilden

SKARABORG: Militärregion Väst stödjer med transporter

Försvarsmakten planerar nu för Militärövningen Aurora i september. Militärregion Väst ska stödja värdförbanden med transporter och trafiksituationen kan då komma att påverkas.

Området för övningen Aurora innefattar hela Sverige. Främst kommer det dock att övas i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Övningen kommer att innebära en påverkan på trafiksituationen i berörda områden.

Som en förberedelse inför övningen kommer representanter från de utländska förbanden att finnas på något av förbanden i Skaraborg en viss tid före övningen.

Militärregion Väst vid Skaraborgs regemente kommer att stödja värdförbanden med de transporter som ska ske inom regionen så att de ska fungera så tillfredsställande som möjligt.

– Vi hjälper förbanden bland annat med att planera vilka vägar som transporterna ska gå på, säger Fredrik Andersson som är transportofficer vid Militärregion Väst.

Övningen Aurora kommer att äga rum vecka 37 till 39 och det är just då som det kommer att vara ett högt tryck på vägarna.

Kommer informera

Totalt kommer närmare 1 000 enskilda transportrörelser att ske under övningsperioden inom Militärregion Västs område. Det innebär alltså att trafiksituationen i Skaraborg kommer att påverkas.

– Allmänheten kommer eventuellt kunna se transporter till eller från förbanden i Skaraborg. Om det blir något tillfälle med många transporter samtidigt kommer vi informera mer exakta tider kring det, säger Fredrik Andersson.

Försvarsmakten samarbetar med Trafikverket och Polisen för att påverkan för boende ska bli så liten som möjligt, men de vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

  • Tobias Larsson Franzén

14 jul 2017 13:33

14 jul 2017 13:33