17 jul 2017 15:23

17 jul 2017 15:23

Fick artikel utgiven i känd tidskrift

SKÖVDE: Forskar om skydd mot höftfrakturer för äldre

De två Skövdeforskarna Kristian Axelsson och Dan Lundh kan glädjas åt att ha blivit publicerade i världens mest lästa medicinska tidskrift.
– Det känns naturligtvis fantastiskt, säger Kristian Axelsson.

Att med sin forskargrupp få sin forskning publicerad i den medicinska tidskriften ”The Journal of the American Medical Association” var något som Kristian Axelsson och Dan Lundh lyckades med.

Skydd mot fraktur

Den forskning som låg till grund för artikeln gjordes av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin och Göteborgs Universitet och har fokuserat på äldre patienter som har mottagit kortison och hur man kan undvika de bieffekter det kan ge på skelettet.

– Det är lite av en mirakelmedicin men det leder också till en ökad frakturrisk, säger Kristian Axelsson, ST-läkare på Skaraborgs sjukhus och doktorand på Sahlgrenska akademin.

I studien jämfördes patienter som enbart tog kortison med dem som också tog läkemedlet Alendronat för att se hur mycket det kunde skydda mot frakturer.

– Vi fick reda på att risken för en höftfraktur minskade med 65 procent om man tog Alendronat. Nu hoppas vi att den här studien leder till en ökad medvetenhet om att det finns en frakturrisk men även ett skydd, säger Kristian Axelsson.

För att kunna utföra studien samkörde man flera svenska register på över 400 000 patienter, något som Dan Lundh, lektor i bioinformatik på Högskolan i Skövde, hjälpte till att hantera.

Mest läst i världen

Förutom ett glädjande resultat var det också extra kul att bli publicerad i ”The Journal of the American Medical Association” menade Kristian Axelsson, då det är den mest cirkulerande medicinska tidskriften i världen.

– Det känns naturligtvis fantastiskt att nå så många med detta viktiga budskap.

Att med sin forskargrupp få sin forskning publicerad i den medicinska tidskriften ”The Journal of the American Medical Association” var något som Kristian Axelsson och Dan Lundh lyckades med.

Skydd mot fraktur

Den forskning som låg till grund för artikeln gjordes av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin och Göteborgs Universitet och har fokuserat på äldre patienter som har mottagit kortison och hur man kan undvika de bieffekter det kan ge på skelettet.

– Det är lite av en mirakelmedicin men det leder också till en ökad frakturrisk, säger Kristian Axelsson, ST-läkare på Skaraborgs sjukhus och doktorand på Sahlgrenska akademin.

I studien jämfördes patienter som enbart tog kortison med dem som också tog läkemedlet Alendronat för att se hur mycket det kunde skydda mot frakturer.

– Vi fick reda på att risken för en höftfraktur minskade med 65 procent om man tog Alendronat. Nu hoppas vi att den här studien leder till en ökad medvetenhet om att det finns en frakturrisk men även ett skydd, säger Kristian Axelsson.

För att kunna utföra studien samkörde man flera svenska register på över 400 000 patienter, något som Dan Lundh, lektor i bioinformatik på Högskolan i Skövde, hjälpte till att hantera.

Mest läst i världen

Förutom ett glädjande resultat var det också extra kul att bli publicerad i ”The Journal of the American Medical Association” menade Kristian Axelsson, då det är den mest cirkulerande medicinska tidskriften i världen.

– Det känns naturligtvis fantastiskt att nå så många med detta viktiga budskap.

  • Joacim F Kaiberger