17 jul 2017 06:00

17 jul 2017 06:00

Förslag: Slå ihop Balthazar och Dalenium

SKÖVDE

Balthazars nuvarande verksamhet får kritik från flera håll. En extern konsultutredning föreslår en sammanslagning med Dalenium i Stenstorp.

Redan förra sommaren skrev SLA om Skolverkets låga ranking av verksamheten. I en utvärdering från 2015 får Balthazar lägst betyg av samtliga 15 science center som får bidrag från Skolverket.

I maj 2017 kom ny kritik i en konsultutredning beställd av Västra Götalandsregionen där samtliga sex centers i regionen granskades. Regionen ger Balthazar och Dalenium årligen 1,15 miljoner kronor vardera i stöd.

Villkorat stöd?

Utredningen föreslår att stödet till de båda verksamheterna villkoras med ett krav om en sammanslagning eller att regionen överväger att bara stötta en av verksamheterna då de ligger så geografiskt nära varandra.

– Men den frågan lever inte för vår del, säger vd:n Lisa Lindgren.

Inget intresse

Enligt henne finns det inget intresse från Skövde kommun kring en sammanslagning utan i stället vill Balthazar söka ett fördubblat verksamhetsstöd utifrån den utökning som nu planeras.

– Vi har en bra dialog med regionen och jag uppfattar det som att man ser positivt på våra utvecklingsplaner, säger Lindgren.

– Däremot fortsätter vi gärna att samarbeta med övriga.

Beslut väntas i höst

Regionens politiker har inte tagit ställning till konsultutredningens förslag. Först i höst beslutas om 2018 års bidrag till regionens sex science center. Då avgörs frågan om stödet kommer att förändras på något sätt.

Når inte målen

Balthazar får i utredningen också kritik för att den inte når sina mål, att den inte förmår leverera insatser med en tillräcklig kvalitet för att attrahera målgrupperna. Här pekar man också på att personalens kompetensutveckling fallit med 80 procent mellan 2012 och 2015.

– När det gäller kompetensen har vi utvecklat den och vi anställer tre nya personal varav en med digital kompetens redan är på plats, menar Lindgren.

Även på insändarplats i SLA har bristen på förnyelse nyligen kritiserats av besökare.

Lisa Lindgren säger inte emot kritikerna.

– Utvecklingen har stannat av, men nu kommer den förnyelse som efterfrågas.

Redan förra sommaren skrev SLA om Skolverkets låga ranking av verksamheten. I en utvärdering från 2015 får Balthazar lägst betyg av samtliga 15 science center som får bidrag från Skolverket.

I maj 2017 kom ny kritik i en konsultutredning beställd av Västra Götalandsregionen där samtliga sex centers i regionen granskades. Regionen ger Balthazar och Dalenium årligen 1,15 miljoner kronor vardera i stöd.

Villkorat stöd?

Utredningen föreslår att stödet till de båda verksamheterna villkoras med ett krav om en sammanslagning eller att regionen överväger att bara stötta en av verksamheterna då de ligger så geografiskt nära varandra.

– Men den frågan lever inte för vår del, säger vd:n Lisa Lindgren.

Inget intresse

Enligt henne finns det inget intresse från Skövde kommun kring en sammanslagning utan i stället vill Balthazar söka ett fördubblat verksamhetsstöd utifrån den utökning som nu planeras.

– Vi har en bra dialog med regionen och jag uppfattar det som att man ser positivt på våra utvecklingsplaner, säger Lindgren.

– Däremot fortsätter vi gärna att samarbeta med övriga.

Beslut väntas i höst

Regionens politiker har inte tagit ställning till konsultutredningens förslag. Först i höst beslutas om 2018 års bidrag till regionens sex science center. Då avgörs frågan om stödet kommer att förändras på något sätt.

Når inte målen

Balthazar får i utredningen också kritik för att den inte når sina mål, att den inte förmår leverera insatser med en tillräcklig kvalitet för att attrahera målgrupperna. Här pekar man också på att personalens kompetensutveckling fallit med 80 procent mellan 2012 och 2015.

– När det gäller kompetensen har vi utvecklat den och vi anställer tre nya personal varav en med digital kompetens redan är på plats, menar Lindgren.

Även på insändarplats i SLA har bristen på förnyelse nyligen kritiserats av besökare.

Lisa Lindgren säger inte emot kritikerna.

– Utvecklingen har stannat av, men nu kommer den förnyelse som efterfrågas.