Godkända badvatten i Skövde

SKÖVDE

Skövdes badvatten är godkända, men inte så varma. Två har fått tjänligt med anmärkning, och på ett ställe förekommer algblomning.

Senaste mätningen i Simsjön gjordes den 11 juli. Då var det mellan 18,9 och 18,4 grader på de tre badplatserna. I Herrekvarnsviken förekommer algblomning.

Även Sjötorpssjön, barnbadet i Karstorpssjön, Långenbadet i Melldala och Meybobadet i Vristulven kontrollerades den 11 juli.

Alla var tjänliga utom Långenbadet och Karstorpssjön som fick tjänligt med anmärkning. Ingen av badplatserna hade någon algblomning.

Endast Meybobadet och Långenbadet hade temperaturer över 20 grader, 22,3 respektive 22,7 grader.

I Boulognersjön tog man prover den 10 juli. Då var vattnet tjänligt, 19 grader varmt och det förekom ingen algblomning.

17 jul 2017 10:21

17 jul 2017 10:21