Vill att alla ska mäta radon

SKÖVDE: Miljösamverkan riktar en kampanj mot villaägare

Till hösten kommer Miljösamverkan östra Skaraborg att genomföra en informationskampanj om radon. Den ska riktas till villaägare.

Enligt Sveriges nationella miljömål ska alla bostäder ha godkända radonvärden 2020. Det vill säga max 200 becquerel per kubikmeter luft.

Miljösamverkan östra Skaraborg, mös, drar därför till hösten i gång en informationskampanj som riktar sig till villaägare.

Beställa radondosor

– Det finns kommuner som tvingar villaägare att mäta och sanera radon, men det kommer vi inte att göra. Här bestämmer varje villaägare för sig, säger David Karlsson, miljöinspektör.

Ägare av flerbostadshus är däremot tvungna att mäta, och vid för höga halter av radon även sanera husen.

Förutom att informera om vad radon är och hur man kan sanera sin bostad, ska man på mös även undersöka om man kan tillhandahålla en enkel tjänst där villaägare kan beställa radondosor för mätningen.

– De flesta i Skövde och Falköping har god kännedom om radon, med tanke på marken här.

Bidraget togs bort

Mös har i dag inga uppgifter om hur många villaägare som har mätt och sanerat sina hus. Sedan det statliga bidraget för radonsanering togs bort i slutet av 2014 finns det inga tillgängliga siffror.

Enligt uppgifter från flera saneringsföretag till Ekot beräknas 300 000– 400 000 bostäder i Sverige ha för höga radonhalter. Sedan bidraget togs bort är det färre småhusägare som sanerar.

Risk för lungcancer

Om man bor i ett hus med för höga radonhalter under lång tid ökar risken för lungcancer. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen och rökning, även passiv, i kombination med radonstrålning ökar risken.

Minska cancerfallen

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

Att mäta och sanera radon

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden.

Mät radonhalten

Beställ mätdosor och gör mätningen under eldningssäsongen (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

Undersök radonkällan

Radon kan ha en eller flera källor. Innan man gör saneringsåtgärder bör man därför ta reda på varifrån radonet kommer. Det finns konsulter som kan hjälpa till med detta.

Sanera huset

Att radonsanera huset behöver inte vara dyrt. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten, till exempel att installera ventiler. Ibland behöver man dock kombinera flera olika åtgärder.

Källa: Boverket

17 jul 2017 14:53

17 jul 2017 14:53