27 jul 2017 18:00

27 jul 2017 18:12

Bidrag ska ge fler lärare

SKÖVDE: Över nio miljoner ska läggas på nya pedagoger i Skövde

För att fler pedagoger ska kunna anställas på lågstadiet ges ett statligt stöd på totalt 2,3 miljarder kronor till Sveriges kommuner. Ett bidrag på över nio miljoner kronor har beviljats till Skövde kommun.
– I runda slängar kanske vi pratar om 18 tjänster vilket givetvis är ett välkommet tillskott, säger Gustaf Olsson, sektorchef för barn och utbildning i Skövde kommun.

Ett statsbidrag på 2,3 miljarder kronor för att öka personalen på lågstadiet och i förskoleklasser har beviljats för de svenska kommunerna.

En halv miljard kronor av bidraget går också till personalförstärkning för fritidshem.

Tidiga insatser

9 185 947 kronor från det totala bidraget har beviljats till Skövde kommun.

– Det ska bli spännande och se vad det ger för effekt, säger Paula Bäckman (c), ordförande för barn och utbildningsnämnden i Skövde.

Paula Bäckman menar att satsningen är positiv.

– Det är otroligt viktigt med satsning på tidiga åldrar. Men måste vara vaksam så det finns resurser för de andra åldrarna också. Det blir tokigt om resurser riktas alltför länge bara på lågstadiet.

Mycket arbete

Gustaf Olsson som är sektorchef för barn och utbildning i Skövde kommun är också han hoppfull gällande bidraget men menar att för många statliga bidrag också kan ge en oönskad bieffekt.

– Satsningen är bra men rent allmänt är det oerhört många statsbidrag just nu vilket kräver väldigt mycket insatser från kommunerna. För med varje bidrag ska det göras ansökningar och redovisas vilket tar mycket kraft.

Vad bidraget exakt kommer att kunna användas till vill inte Gustaf Olsson fastställa men på ett ungefär kan man se vad pengarna kan räcka till.

– Grundskolan har en budget på drygt en halv miljard kronor så satsningen kommer inte skapa en revolution. Men i runda slängar kanske vi pratar om 18 nya tjänster vilket givetvis är ett välkommet tillskott.

Ett statsbidrag på 2,3 miljarder kronor för att öka personalen på lågstadiet och i förskoleklasser har beviljats för de svenska kommunerna.

En halv miljard kronor av bidraget går också till personalförstärkning för fritidshem.

Tidiga insatser

9 185 947 kronor från det totala bidraget har beviljats till Skövde kommun.

– Det ska bli spännande och se vad det ger för effekt, säger Paula Bäckman (c), ordförande för barn och utbildningsnämnden i Skövde.

Paula Bäckman menar att satsningen är positiv.

– Det är otroligt viktigt med satsning på tidiga åldrar. Men måste vara vaksam så det finns resurser för de andra åldrarna också. Det blir tokigt om resurser riktas alltför länge bara på lågstadiet.

Mycket arbete

Gustaf Olsson som är sektorchef för barn och utbildning i Skövde kommun är också han hoppfull gällande bidraget men menar att för många statliga bidrag också kan ge en oönskad bieffekt.

– Satsningen är bra men rent allmänt är det oerhört många statsbidrag just nu vilket kräver väldigt mycket insatser från kommunerna. För med varje bidrag ska det göras ansökningar och redovisas vilket tar mycket kraft.

Vad bidraget exakt kommer att kunna användas till vill inte Gustaf Olsson fastställa men på ett ungefär kan man se vad pengarna kan räcka till.

– Grundskolan har en budget på drygt en halv miljard kronor så satsningen kommer inte skapa en revolution. Men i runda slängar kanske vi pratar om 18 nya tjänster vilket givetvis är ett välkommet tillskott.

  • Joacim F Kaiberger

Lågstadiesatsningen 2017/2018

Beviljat bidrag inom ram för kommuner i Skaraborg:

Falköpings kommun: 13 028 838 kronor

Gullspångs kommun: 1 685 118

Hjo kommun: 1 685 118 kronor

Karlsborgs kommun: 905 300 kronor

Mariestads kommun: 3 674 376

Skövde kommun: 9 185 947 kronor

Tibro kommun: 2 165 993 kronor

Töreboda kommun: 3 164 734 kronor

Källa: Skolverket