Ny forskningsstudie kring assyrier

SKÖVDE: Undersökning om diabets

En forskargrupp i Skövde har genomfört en studie i gruppen assyrier i Skövde för att hitta personer som hade diabetes.
– Det påverkar på hur vi på bästa sätt ska bemöta patienter med olika bakgrund, säger Susanne Andersson och Margareta Hellgren.

Invandrare från Mellanöstern har högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med infödda svenskar. Därför ville en forskargrupp i Skövde genomföra en studie i gruppen assyrier i Skövde för att hitta personer som hade diabetes och därmed också risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Inställning

– Med hjälp av den assyriska kyrkan i Skövde bjöd vi in individer över 20 år som inte hade diabetes till att delta. 43 anmälde sig för att frivilligt ställa upp i en hälsokontroll, en screening, och 13 av dessa gick med på att bli intervjuade, berättar två av forskarna, Susanne Andersson, lektor i omvårdnad vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde, och Margareta Hellgren, distriktläkare vid vårdcentralen i Södra Ryd och knuten till Göteborgs Universitet i ett pressmeddelande.

Undersökningen visade att fyra av de undersökta hade typ 2-diabetes, och ytterligare ett antal hade ökad risk för att få det. Studiens fokus låg även på deltagarnas inställning till att delta i en så kallad screeningprocess.

Påverkar

Andersson och Hellgren menar att resultatet av undersökningen av assyrierna i Skövde är betydelsefull.

– Förutom att det är viktigt att ta blodsockerprover på våra nya svenskar så bör alla som arbetar ute i vården känna till de inställningar som vi fick fram. Det påverkar på hur vi på bästa sätt ska bemöta patienter med olika bakgrund och från olika kulturer.

I studien deltog också Veronika Karlsson, Louise Bennet och Klas Fellbrant.

31 jul 2017 15:50

31 jul 2017 15:50