10 aug 2017 16:47

10 aug 2017 16:47

Kräftfisket hotat?

VÄTTERN: Kräftfisket drar i gång i dag, men kan komma att begränsas.

Klockan fem i eftermiddag släpps de första lagliga kräftburarna ned i Vätterns klara vatten. Beståndet väntas ha minskat sedan förra året, och dessutom kan en EU-förordning på sikt hota allmänhetens tillgång till Vätternfisket.

Att fiska kräftor i Vättern är ett populärt nöje, omgärdat av folkliga förväntningar och traditioner. Vättern är den enda sjö i landet där vem som helst fortfarande får fiska kräftor, men problemet med den omfattande och olagliga spridningen av signalkräftor till andra vatten har gjort att diskussionen om begränsningar i fiskerätten blivit allt intensivare. Som bekant sprider signalkräftorna kräftpest, och slår därmed ut de ursprungliga flodkräftorna.

Enligt en aktuell EU-förordning måste Sverige senast i februari 2018 leverera en hanteringsprogram för hur problemet med spridningen av signalkräftor ska åtgärdas. Fiske och försäljning av signalkräftor kommer fortsatt att vara tillåtet, men begränsningar i transport av levande signalkräftor och i allmänhetens kräftfiske kan bli aktuellt, menar Lennart Edsman, kräftforskare på Sveriges landbruksuniversitet.

– Det finns flera olika förslag på bordet, allt ifrån att förbjuda fisket helt till att reglera det på olika sätt. En möjlighet skulle kunna vara att införa organiserat fiske där allmänheten mot betalning fick sina sex kräftburar utlämnade och en karta i handen där man fick fiska. Vid återlämning av burarna avrapporterad fångst fick man sedan pengarna tillbaka, säger han.

Lösningar

Ett annat förslag är att förbjuda transport och försäljning av levande kräftor för privatpersoner, och införa krav om att koka fångsten direkt när den förs i land.

– Om man vill går det att hitta lösningar, och något måste göras, för problemet är mycket stort kring Vättern. Ju närmre man kommer sjön, desto fler olagliga utsättningar av signalkräfta hittar man, säger Lennart Edsman.

Stefan Åberg, ordförande i Karlsborgsortens fiske- och fiskevårdsförening, är en av dem som sett fram emot årets kräftfiskepremiär i Vättern.

– Det är ju en rolig grej och viktig för turistnäringen. Många kommer hit utifrån och bor på vandrarhem och i stugor för att kunna vara med på kräftifsket. Men en del mindre hamnar väljer att stänga ner för att anstormningen blir för stor, säger han.

Att fiska kräftor i Vättern är ett populärt nöje, omgärdat av folkliga förväntningar och traditioner. Vättern är den enda sjö i landet där vem som helst fortfarande får fiska kräftor, men problemet med den omfattande och olagliga spridningen av signalkräftor till andra vatten har gjort att diskussionen om begränsningar i fiskerätten blivit allt intensivare. Som bekant sprider signalkräftorna kräftpest, och slår därmed ut de ursprungliga flodkräftorna.

Enligt en aktuell EU-förordning måste Sverige senast i februari 2018 leverera en hanteringsprogram för hur problemet med spridningen av signalkräftor ska åtgärdas. Fiske och försäljning av signalkräftor kommer fortsatt att vara tillåtet, men begränsningar i transport av levande signalkräftor och i allmänhetens kräftfiske kan bli aktuellt, menar Lennart Edsman, kräftforskare på Sveriges landbruksuniversitet.

– Det finns flera olika förslag på bordet, allt ifrån att förbjuda fisket helt till att reglera det på olika sätt. En möjlighet skulle kunna vara att införa organiserat fiske där allmänheten mot betalning fick sina sex kräftburar utlämnade och en karta i handen där man fick fiska. Vid återlämning av burarna avrapporterad fångst fick man sedan pengarna tillbaka, säger han.

Lösningar

Ett annat förslag är att förbjuda transport och försäljning av levande kräftor för privatpersoner, och införa krav om att koka fångsten direkt när den förs i land.

– Om man vill går det att hitta lösningar, och något måste göras, för problemet är mycket stort kring Vättern. Ju närmre man kommer sjön, desto fler olagliga utsättningar av signalkräfta hittar man, säger Lennart Edsman.

Stefan Åberg, ordförande i Karlsborgsortens fiske- och fiskevårdsförening, är en av dem som sett fram emot årets kräftfiskepremiär i Vättern.

– Det är ju en rolig grej och viktig för turistnäringen. Många kommer hit utifrån och bor på vandrarhem och i stugor för att kunna vara med på kräftifsket. Men en del mindre hamnar väljer att stänga ner för att anstormningen blir för stor, säger han.

  • Malin Bring