10 aug 2017 20:20

10 aug 2017 20:27

Krav på förare kan höjas

SKÖVDE: Hårdare krav för äldre bilförare diskuteras

Transportstyrelsen vill att kraven på äldre förare ska skärpas för att minska olyckorna i trafiken, något som Sveriges läkarförbund nu ställer sig mer positiva till.
– Det skulle kunna vara rimligt med en viss kontroll, säger Lars Olén, ledamot för Skaraborgs läkarförening.

För att lättare kunna få bort olämpliga äldre förare från trafiken vill nu Transportstyrelsen skärpa körkortskraven.

Ny undersökning

Enligt Transportstyrelsen återkallar man 8 000 till 9 000 körkort per år på grund av olika hälsotillstånd så som demens eller stroke. Men endast 10 till 20 procent av demensfallen i Sverige anmäls till Transportstyrelsen, en anmälan som ska göras av läkare.

Myndigheten vill nu se att fler körkort återkallas och Sveriges läkarförbund anser också att man bör undersöka situationen.

– Idag är det en anmälningsplikt på sjukvården men det är inte alltid så lätt att sitta på en stol framför en patient och agera som en anmälande myndighet, säger Lars Olén som är läkare och ledamot i Skaraborgs läkarförening, en del av Sveriges läkarförbund.

Han menar att läkare försöker ha en positiv relation med patienten vilket kan göra att man inte är angelägen att skada relationen med att ta bort ett körkort.

– Men det skulle säkert kunna gå att lära om.

Två olyckor

Men trots att Lars Olén menar att det finns en viss problematik med anmälningarna är han inte främmande för idén att skärpa kraven.

– Att ha någon sorts kontrollstation när man blir äldre låter ändå rimligt. Men bara för man har en kontroll är det inte garanterat att man får bort alla olämpliga äldre förare, men det kan säkert öka medvetenheten hos äldre i vissa åldrar.

Under den första veckan i augusti skedde två bilolyckor i Sverige där äldre förare var inblandade.

– Det är nog de händelserna som gjort att frågan kommit upp nu. Men med det är det inte sagt att händelserna hade kunnat hindras med en kontroll. Det vet vi inte, säger Lars Olén.

För att lättare kunna få bort olämpliga äldre förare från trafiken vill nu Transportstyrelsen skärpa körkortskraven.

Ny undersökning

Enligt Transportstyrelsen återkallar man 8 000 till 9 000 körkort per år på grund av olika hälsotillstånd så som demens eller stroke. Men endast 10 till 20 procent av demensfallen i Sverige anmäls till Transportstyrelsen, en anmälan som ska göras av läkare.

Myndigheten vill nu se att fler körkort återkallas och Sveriges läkarförbund anser också att man bör undersöka situationen.

– Idag är det en anmälningsplikt på sjukvården men det är inte alltid så lätt att sitta på en stol framför en patient och agera som en anmälande myndighet, säger Lars Olén som är läkare och ledamot i Skaraborgs läkarförening, en del av Sveriges läkarförbund.

Han menar att läkare försöker ha en positiv relation med patienten vilket kan göra att man inte är angelägen att skada relationen med att ta bort ett körkort.

– Men det skulle säkert kunna gå att lära om.

Två olyckor

Men trots att Lars Olén menar att det finns en viss problematik med anmälningarna är han inte främmande för idén att skärpa kraven.

– Att ha någon sorts kontrollstation när man blir äldre låter ändå rimligt. Men bara för man har en kontroll är det inte garanterat att man får bort alla olämpliga äldre förare, men det kan säkert öka medvetenheten hos äldre i vissa åldrar.

Under den första veckan i augusti skedde två bilolyckor i Sverige där äldre förare var inblandade.

– Det är nog de händelserna som gjort att frågan kommit upp nu. Men med det är det inte sagt att händelserna hade kunnat hindras med en kontroll. Det vet vi inte, säger Lars Olén.

  • Joacim F Kaiberger