Rödfyr påträffades i Frostaliden – måste bort

SKÖVDE: "Vi hade inte förväntat oss att hitta rödfyr där"

Vid grävarbeten inför Skövdebostäders byggprojekt i Frostaliden har man påträffat rödfyr som troligen dumpats där på 1970-talet eller tidigare.
– Det innehåller arsenik och kadmium och måste bort, troligen kommer det att köras till deponi, säger Björn Adler, Skövdebostäder.

Nya bostadsområdet Frostaliden, beläget mellan Vadsbovägen och Karstorpsvägen växer i snabb takt.

För närvarande håller Peab på och förbereder för Skövdebostäders etapp i den norra delen av området där 189 nya hyreslägenheter byggs i sex åttavåningshus. Byggstarten sker i höst.

Hög med byggavfall

Vid det pågående grävarbetet, så kallad grovterrassering, i området påträffades i måndags en hög innehållande byggavfall såsom tegel, blåbetong och metallskrot.

Massorna innehåller också skiffer av rödfyr.

– Vi har haft ett öga på just den delen av området, vi har sett att det var dåliga jordmassor där och har också sett rivningsmassor. Men rödfyren kände vi inte till, vi hade inte förväntat oss att hitta det där, och den är den som ställer till det, säger Björn Adler, byggprojektledare Skövdebostäder.

Innehåller arsenik

När fyndet gjorts kopplade byggherren (Skövdebostäder) in en miljökonsult som kom och tog prover i massorna. Analyser visar att rödfyren innehåller arsenik och kadmium.

– Det är inte allvarligt med rödfyren, varken ur miljösynpunkt eller arbetssynpunkt eftersom det handlar om en begränsad omfattning.

– Men det är givetvis ett störande moment i arbetet eftersom detta måste bort.

Det är oklart när rödfyren, som kommer från Käpplunda gruva, dumpades i området, men Björn Adler gissar att det handlar om 1970-talet eller tidigare.

– Det har åtminstone inte skett i närtid.

Rödfyrfyndet har anmälts till Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, vilket är helt enligt reglerna.

Där har man fortfarande inte gått igenom ärendet och handläggaren vill inte kommentera det närmare i nuläget.

”Vill få bort det”

Men enligt Björn Adler för man en dialog med Mös samtidigt som Skövdebostäder själva är aktiva för att hitta en deponi som tar emot avfallet.

– Vi vill få bort detta så snabbt som möjligt.

11 aug 2017 06:00

11 aug 2017 06:00