"Vi gör en översyn av lärarläget i Skövde"

SKÖVDE: Lärarbristen i landet kan bli värre än befarat

En kartläggning visar att bristen på legitimerade lärare kan bli värre än befarat – antalet unga lärare är betydligt färre än antalet som är på väg att gå i pension. ”Vi vet att vi saknar yngre för att säkra tillgången och gör nu en översyn av läget” säger Pontus Düring, Skövde kommun.

Lärarbristen i landet kommer att förvärras när äldre lärare går i pension. Det visar en kartläggning som tidningen Skolvärlden har gjort. ”Lärarbristen är inte ett problem som vi håller på att lösa, det är ett problem som tilltar” säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ) till tidningen.

Färre även i Skövde

Kartläggningen visar att även Skövde kommer att få problem med föryngringen inom lärarkåren – det är dubbelt så många lärare i gruppen 60 till 67 år som i gruppen 25 till 32 år.

– Det är ingen nyhet att det är färre unga lärare, men jag kan i dag inte se vilket exakt antal det handlar om. Det är en situation som vi givetvis ser allvarligt på och i kommunen pågår för närvarande en översyn av läget, säger Pontus Düring, stabschef sektor barn och utbildning.

Det handlar om att man ser över hur man på olika sätt kan effektivisera så att lärarna kan arbeta med rätt saker, det de är utbildade för.

– Det finns uppgifter som lärarna gör i dag som kanske andra kan utföra.

Lärarbristen gör också menar Düring att kommunen måste arbeta mer med att rekrytera unga lärare och också se till att läraryrket är attraktivt. Men hur Skövde ska kunna locka lärare i konkurrens med alla andra kommuner är en komplex fråga.

– Så är det, men det handlar om att skapa bra förutsättningar, behålla de lärare vi har och få hit unga, nyutbildade. De som gör sin praktik här ska också uppfatta den som mycket kvalitativ.

Höjda löner?

Men att lärare i Skövde, som en del i att öka attraktiviteten för yrket, kan räkna med höjda löner är inget som Pontus Düring vill lova.

– Lönefrågan är alltid aktuell. Men det är inte enbart där lösningen finns, det handlar om en kombination.

Om en dryg vecka börjar skolan i Skövde och Düring säger att det är ett ”generellt gott läge”.

– Vi har utbildade lärare så gott som överallt inom grundskolan. Det är främst i praktisk/estetiska ämnen som det är svårrekryterat.

– Där kanske vi inte fullt ut klarar att hitta rätt utbildad personal.

12 aug 2017 07:00

12 aug 2017 07:00