29 aug 2017 14:45

29 aug 2017 14:45

Rivningen av tältläger närmar sig

SKÖVDE: Kan bli inom kort

Ytterligare ett steg mot rivning av tältlägret har tagits när kommunen nu lämnat över ärendet till Kronofogdemyndigheten. ”Vi väntar på besked för att samordna avhysningen” säger Marie Nilsdotter, Skövde kommun.

Dagarna är räknade för EU-migranternas nya tältläger i närheten av Bruksgatan. Skövde kommun polisanmälde den 9 augusti de boende för egenmäktigt förfarande då de slagit upp det nya lägret på kommunal mark – det gamla vid Södra Bergvägen revs i början av juli. Rivningen kom till efter att kommunen i en lång process hade polisanmält de boende för egenmäktigt förfarande och skadegörelse och begärt handräckning från Kronofogdemyndigheten.

Samma process

Kommunens inställning i frågan har hela tiden varit tydlig – man tillåter inte någon att bosätta sig olovligen på kommunal mark. Efter att polisen i mitten av augusti identifierade ett flertal i lägret och överlämnade listan med namn och bild på personerna till kommunen går nu processen vidare – på exakt samma sätt som förra gången.

Till Kronofogden

– Ja, under tisdagen lämnade stadsjuristen Tobias Carlgren över ärendet till kronofogdemyndigheten. Nu är det upp till dem när avhysningen ska bli av, säger Mari Nilsdotter, gatu- och parkingenjör.

– Vi inväntar att de ska ta kontakt med oss så att vi kan samordna avhysningen. Det är oklart när det blir men förra gången gick det ju på knappt två veckor.

Tanken är enligt Nilsdotter att man ska försöka vara vid lägret när de boende är där.

Uppmaning

– Då kan vi först uppmana dem att de tar sina tillhörigheter och lämnar platsen. Är de inte där är det upp till kronofogdemyndigheten att bedöma om sakerna är att bedöma som skräp.

– Om det bedöms så är det vi som tar ner allt och kör iväg det till återvinningen. Förra gången gjordes bedömningen att allt var skräp.

Dagarna är räknade för EU-migranternas nya tältläger i närheten av Bruksgatan. Skövde kommun polisanmälde den 9 augusti de boende för egenmäktigt förfarande då de slagit upp det nya lägret på kommunal mark – det gamla vid Södra Bergvägen revs i början av juli. Rivningen kom till efter att kommunen i en lång process hade polisanmält de boende för egenmäktigt förfarande och skadegörelse och begärt handräckning från Kronofogdemyndigheten.

Samma process

Kommunens inställning i frågan har hela tiden varit tydlig – man tillåter inte någon att bosätta sig olovligen på kommunal mark. Efter att polisen i mitten av augusti identifierade ett flertal i lägret och överlämnade listan med namn och bild på personerna till kommunen går nu processen vidare – på exakt samma sätt som förra gången.

Till Kronofogden

– Ja, under tisdagen lämnade stadsjuristen Tobias Carlgren över ärendet till kronofogdemyndigheten. Nu är det upp till dem när avhysningen ska bli av, säger Mari Nilsdotter, gatu- och parkingenjör.

– Vi inväntar att de ska ta kontakt med oss så att vi kan samordna avhysningen. Det är oklart när det blir men förra gången gick det ju på knappt två veckor.

Tanken är enligt Nilsdotter att man ska försöka vara vid lägret när de boende är där.

Uppmaning

– Då kan vi först uppmana dem att de tar sina tillhörigheter och lämnar platsen. Är de inte där är det upp till kronofogdemyndigheten att bedöma om sakerna är att bedöma som skräp.

– Om det bedöms så är det vi som tar ner allt och kör iväg det till återvinningen. Förra gången gjordes bedömningen att allt var skräp.