02 sep 2017 06:00

02 sep 2017 06:00

Trafikrekord i centrum under dagen H i Skövde

SKÖVDE: 50 år sedan vi gick över till högertrafik

På söndag är det 50 år sedan vi gick över till högertrafik i Sverige. Jan Furengren arbetade som biträdande trafikingenjör i Skövde då, och han minns det hektiska dygnet inför omläggningen. Samtidigt tog man stadens första trafikljus i bruk. ”Grannkommuner tyckte vi fått storhetsvansinne”, berättar han.

Söndag 3 september 1967 klockan 05,00 gick Sverige över till högertrafik, det var ett gigantiskt trafikprojekt som sjösattes i landet. Det trots att en folkomröstning 1955 sagt ett rungade nej till högertrafik, tolv år senare var tiden mogen att göra höger om. Regeringen tillsatte en särskild högertrafikkommission för att leda arbetet.

I Skövde var det den då biträdande byggnadschefen Jan Furengren som var en av nyckelpersonerna i arbetet när vänstertrafiken skulle skrotas för gott.

– Jag började jobba i kommunen 1966, då var jag 28 år, berättar Jan Furengren. Det var mycket som skulle ordnas inför trafikomläggningen. Vi samarbetade med polisen om nya lokala trafikföreskrifter, och det var många nya vägskyltar som skulle sättas upp. Ett stort arbete var att bygga om vägen vid Fabians mot Skultorp inför högertrafiken, minns han.

Dagen H

Inför Dagen H, som var det officiella namnet för omläggningen, hade ett intensivt jobb pågått med att skylta om. 700 nya trafikmärken skulle upp, 400 skyltar som gällde vänstertrafiken skulle bort.

De nya trafikskyltarna för högertrafik avtäcktes under natten till den 3 september. Totalt var ett 80-tal personer engagerade i arbetet, bland annat ett 50-tal P4 soldater. Polisen satsade också på att allt skulle flyta på och ett 25-tal poliser var på plats i Skövde. Lottakåren serverade kaffe och mackor åt de som jobbade under natten.

Gemensamt i hela landet så stannade all trafik klockan 04.45, efter ett kortare stopp körde fordonen över till högra sidan och väntade in det magiska klockslaget 05.00 när trafiken fick börja rulla igen.

– Allting gick väldigt bra. Det var en del bilar på plats då som var ute för att byta sida just vid omläggningen, berättar Furengren. Man hade också infört hastighetsbegränsningar i början av omläggningen så det gick lugnt till väga, säger han.

Enda malören som SLA rapporterade om var fyra festprissar som stoppade bilar. De blev dock finkade av polisen till trafikomläggningen var klar.

Samtidigt invigdes de första trafikljusen i Skövde. Både gatukorsningen vid Kungs- och Badhusgatan, samt Werakorsningen fick del av nymodigheterna. Jan Furengren fick äran att koppla på strömmen så att signalerna hoppade i gång.

– Jag minns att en del kommuner i Skaraborg trodde vi hade drabbats av storhetsvansinne i Skövde när vi införde trafikljus, berättar han. Men det var mycket trafik på Kungsgatan redan då och många hade inte kommit på att köra den nya Vadsboleden.

Intensiv trafik

Under söndagen var det desto livligare trafik i Skövde. Många ville testköra högertrafiken och i SLA den 4 september skriver tidningens reporter att det var trafikrekord på stadens gator. Högertrafikkommittén hade tidigt uppmanat trafikanterna att man skulle ge sig ut för att träna på att hålla till höger. Premiärdagens nyfikenhet gjorde att staden var proppfull med bilar och andra trafikanter.

Frivilliga och skolungdomar drog också sitt strå till stacken genom att vara så kallade vägledare. Deras jobb bestod i att hjälpa trafikanter vid övergångställen och vägkorsningar. Högeromläggningen kostade nära en miljon kronor för Skövdes del, det mesta fick kommunen dock igen via olika statliga bidrag.

Söndag 3 september 1967 klockan 05,00 gick Sverige över till högertrafik, det var ett gigantiskt trafikprojekt som sjösattes i landet. Det trots att en folkomröstning 1955 sagt ett rungade nej till högertrafik, tolv år senare var tiden mogen att göra höger om. Regeringen tillsatte en särskild högertrafikkommission för att leda arbetet.

I Skövde var det den då biträdande byggnadschefen Jan Furengren som var en av nyckelpersonerna i arbetet när vänstertrafiken skulle skrotas för gott.

– Jag började jobba i kommunen 1966, då var jag 28 år, berättar Jan Furengren. Det var mycket som skulle ordnas inför trafikomläggningen. Vi samarbetade med polisen om nya lokala trafikföreskrifter, och det var många nya vägskyltar som skulle sättas upp. Ett stort arbete var att bygga om vägen vid Fabians mot Skultorp inför högertrafiken, minns han.

Dagen H

Inför Dagen H, som var det officiella namnet för omläggningen, hade ett intensivt jobb pågått med att skylta om. 700 nya trafikmärken skulle upp, 400 skyltar som gällde vänstertrafiken skulle bort.

De nya trafikskyltarna för högertrafik avtäcktes under natten till den 3 september. Totalt var ett 80-tal personer engagerade i arbetet, bland annat ett 50-tal P4 soldater. Polisen satsade också på att allt skulle flyta på och ett 25-tal poliser var på plats i Skövde. Lottakåren serverade kaffe och mackor åt de som jobbade under natten.

Gemensamt i hela landet så stannade all trafik klockan 04.45, efter ett kortare stopp körde fordonen över till högra sidan och väntade in det magiska klockslaget 05.00 när trafiken fick börja rulla igen.

– Allting gick väldigt bra. Det var en del bilar på plats då som var ute för att byta sida just vid omläggningen, berättar Furengren. Man hade också infört hastighetsbegränsningar i början av omläggningen så det gick lugnt till väga, säger han.

Enda malören som SLA rapporterade om var fyra festprissar som stoppade bilar. De blev dock finkade av polisen till trafikomläggningen var klar.

Samtidigt invigdes de första trafikljusen i Skövde. Både gatukorsningen vid Kungs- och Badhusgatan, samt Werakorsningen fick del av nymodigheterna. Jan Furengren fick äran att koppla på strömmen så att signalerna hoppade i gång.

– Jag minns att en del kommuner i Skaraborg trodde vi hade drabbats av storhetsvansinne i Skövde när vi införde trafikljus, berättar han. Men det var mycket trafik på Kungsgatan redan då och många hade inte kommit på att köra den nya Vadsboleden.

Intensiv trafik

Under söndagen var det desto livligare trafik i Skövde. Många ville testköra högertrafiken och i SLA den 4 september skriver tidningens reporter att det var trafikrekord på stadens gator. Högertrafikkommittén hade tidigt uppmanat trafikanterna att man skulle ge sig ut för att träna på att hålla till höger. Premiärdagens nyfikenhet gjorde att staden var proppfull med bilar och andra trafikanter.

Frivilliga och skolungdomar drog också sitt strå till stacken genom att vara så kallade vägledare. Deras jobb bestod i att hjälpa trafikanter vid övergångställen och vägkorsningar. Högeromläggningen kostade nära en miljon kronor för Skövdes del, det mesta fick kommunen dock igen via olika statliga bidrag.