06 sep 2017 14:38

06 sep 2017 14:40

Kommunen fick avslag om tältlägret

SKÖVDE: Myndighet vill först höra EU-migranternas synpunkter

Skövde kommun har fått avslag från Kronofogden om ett omedelbart avlägsnande av migrantlägret på kommunal mark vid Bruksgatan. Innan ett beslut kan fattas ska EU-migranterna höras.

I juni revs EU-migranternas tältläger vid Södra Bergvägen. Kommunen hade i en lång process försökt att få bort det olagliga lägret och när man med hjälp av polisen hade fått fram identiteter på de boende i lägret fattade Kronofogdemyndigheten ett omedelbart beslut, ett så kallat interimistiskt beslut, om särskild handräckning. Det innebar att lägret kunde rivas.

Men EU-migranterna slog upp ett nytt läger, även det på kommunal mark vilket de inte hade fått tillstånd för. En ny process inleddes, kommunen ansökte återigen hos Kronofogden om särskild handräckning interimistiskt.

Men på tisdagen fick man besked om att ansökan avslagits, att ansökan inte kommer att beviljas omedelbart. Först ska de boende i lägret, svaranden i ärendet, höras och få lämna sina synpunkter.

– På ett sätt blev jag förvånad, på ett annat inte, säger Tobias Carlgren, stadsjurist i Skövde kommun.

Förvånad eftersom det förra beslutet, gällande rivningen i juni, fattades interimistiskt.

– Jag vet inte vad som var annorlunda i ärendet då, jag ser ingen dramatisk skillnad. Men å andra sidan ska ju normalt sett motparten höras innan ett beslut fattas och det ska mycket till för att för att få ett omedelbart beslut, på det sättet är det inget konstigt.

Kronofogdemyndigheten säger i tisdagens beslut att sökanden, alltså kommunen, tål att vänta på ett slutligt beslut.

– Man menar att vårt behov av ett avlägsnande av lägret inte är så stort att beslutet behöver komma omedelbart.

Beslutet kan överklagas och kommer då att prövas i domstol, men enligt Carlgren kommer kommunen troligen inte att driva ärendet vidare.

– Det skulle vara bra att få saken prövad, men samtidigt tar den processen också tid.

I juni revs EU-migranternas tältläger vid Södra Bergvägen. Kommunen hade i en lång process försökt att få bort det olagliga lägret och när man med hjälp av polisen hade fått fram identiteter på de boende i lägret fattade Kronofogdemyndigheten ett omedelbart beslut, ett så kallat interimistiskt beslut, om särskild handräckning. Det innebar att lägret kunde rivas.

Men EU-migranterna slog upp ett nytt läger, även det på kommunal mark vilket de inte hade fått tillstånd för. En ny process inleddes, kommunen ansökte återigen hos Kronofogden om särskild handräckning interimistiskt.

Men på tisdagen fick man besked om att ansökan avslagits, att ansökan inte kommer att beviljas omedelbart. Först ska de boende i lägret, svaranden i ärendet, höras och få lämna sina synpunkter.

– På ett sätt blev jag förvånad, på ett annat inte, säger Tobias Carlgren, stadsjurist i Skövde kommun.

Förvånad eftersom det förra beslutet, gällande rivningen i juni, fattades interimistiskt.

– Jag vet inte vad som var annorlunda i ärendet då, jag ser ingen dramatisk skillnad. Men å andra sidan ska ju normalt sett motparten höras innan ett beslut fattas och det ska mycket till för att för att få ett omedelbart beslut, på det sättet är det inget konstigt.

Kronofogdemyndigheten säger i tisdagens beslut att sökanden, alltså kommunen, tål att vänta på ett slutligt beslut.

– Man menar att vårt behov av ett avlägsnande av lägret inte är så stort att beslutet behöver komma omedelbart.

Beslutet kan överklagas och kommer då att prövas i domstol, men enligt Carlgren kommer kommunen troligen inte att driva ärendet vidare.

– Det skulle vara bra att få saken prövad, men samtidigt tar den processen också tid.