Ny lekplats i Södra Ryd kan vara på gång

SKÖVDE: Gammal och sliten gungställning har fallit mellan stolarna

Boende i Södra Ryd har reagerat på den slitna lekplatsen vid Spånvägen 22.
Stadsträdgårdsmästare Evalena Öman menar att den har fallit mellan stolarna men att man nu planerar en ny stor lekplats i närheten.

Staketet, sanden och gungställningen vid Spånvägen 22 är ingen vacker syn, och platsen inbjuder inte till lek.

Boende i området har hört av sig till SLA och ifrågasätter om någon över huvud taget tänker ta ansvar för lekplatsen.

Väldigt länge sedan

Ärendet ligger nu på stadsträdgårdsmästare Evalena Ömans bord, och hon menar att det har fallit mellan stolarna.

– Den ingår inte i kommunens lekplatser. Troligen är den anlagd av Skövdebostäder, för väldigt länge sedan, men den ligger på kommunens mark.

Närapå godkänd

När det gäller säkerheten på en lekplats så är det markägaren som har ansvaret.

Trots att gungställningen är så sliten så är den godkänd om det endast hänger en gunga mellan varje benpar. Den aktuella gungställningen har en hängande gunga för mycket, plus en som är uppvirad runt stången, och Evalena Öman ska kontakta Skövdebostäder angående det.

Vill bygga nytt

Evalena Öman har även kontakt med Skövdebostäder när det gäller att hitta en alternativ plats för lekplatsen.

Det som nu är aktuellt är att bygga en temalekplats för yngre barn på grönområdet mellan Timmervägen och Spånvägen, där det även finns en stadsodling.

Söker statligt bidrag

– Jag har ansökt om pengar hos Boverket eftersom man just nu kan få statligt stöd för lekplatser. Vi har ansökt om 650 000 kronor och kommer att lägga lika mycket själva.

Ansökan är inskickad i samråd med Skövdebostäder. Evalena Öman tror att det är realistiskt att en ny lekplats kan byggas under 2018. Hon vill inför bygget skapa en fokusgrupp med bland annat dem som bor i närheten.

– Det är kul att göra något tillsammans med dem som är proffs på området. Då blir det som de vill ha det.

Väntar på planprogram

Ännu har man inte fått svar från Boverket, men om man inte får några pengar där så tänker kommunen ändå satsa på en lekplats i området.

– Vi väntar också på det nya planprogrammet eftersom kommunen vill ha fler bostäder där.

När det gäller äldre barn så ska lekplatsen i norra delen av Södra Ryd bli anpassad för dem.

Nytt på Östermalm

Skövde kommun satsar två miljoner kronor per år på att nya lekplatser ska byggas och de gamla rustas upp.

I dagarna startar bygget av lekplatsen på Östermalm och det är resultatet av ett medborgarförslag från en 12-årig Skövdeflicka där hon önskade att den skulle renoveras.

12 sep 2017 16:20

12 sep 2017 16:25