13 sep 2017 06:00

13 sep 2017 06:00

Facket slår larm om arbetsmiljön

ÄLDREOMSORG: Huvudskyddsombudet Anita Nilsson om situationen

– Det har varit väldigt tuff arbetsmiljö under många år med stress, underbemanning, många sjukskrivningar och tungt arbete. Det säger Anita Nilsson, fackförbundet Kommunals huvudskyddsombud i Skövde kommun.

Arbetsmiljöverket ska granska 455 äldreboenden i Sverige med start i höst. Ett 80-tal arbetsplatser har valts ut i första skedet men Skövde kommun finns inte med i det första urvalet. Dock har Arbetsmiljöverket i nuläget enbart valt hälften av arbetsplatserna som ska granskas. I norra Skaraborg är det ännu endast Karlsborgs kommun som ska granskas.

Men huvudskyddsombudet vid Kommunal i Skövde kommun, Anita Nilsson menar att en granskning behövs.

– Den skulle vara mer välkommen än någonsin, utbrister Anita Nilsson, som själv arbetar inom den kommunala äldreomsorgen bredvid sitt uppdrag som huvudskyddsombud.

Anita Nilsson vittnar om att medlemmarna vid äldreboendena i Skövde går ”på knäna”. Och har gjort det under många år.

– Till slut tar det ut sin rätt. Vi har väldigt höga sjuktal inom äldreomsorgen i Skövde kommun och ibland får vi inga vikarier alls. Det är väldigt låg bemanning överlag och medelåldern är hög på de undersköterskorna och vårdbiträdena. Det är ett tungt och krävande jobb vilket gör att det inte är många som orkar. Många söker sig bort från yrket då det är tungt, oerhört stressigt med mycket övertid och i vissa fall underbetalt, berättar Nilsson.

När Anita Nilsson själv inledde sin karriär inom yrket år 1986 gick det stort sett en person per brukare.

– Då var Norrmalms äldreboende nytt och vi hade tio brukare att sköta om. I dag i Skövde kommun går det i stort 0,64 personal per person. Alltså nästan en tredjedel färre än för 30 år sedan och arbetet har inte blivit enklare säger Anita.

Arbetsmiljöverkets granskning av de svenska äldreboendena ska leda till att minska sjuktalen.

– Vi kommer att inspektera arbetet kring den förebyggande arbetsmiljön, att det fungerar korrekt i förhållande till lagar och regler. Vi ska särskilt titta på hur arbetet är organiserat och arbetsmiljöfrågorna som rör stress, hot, våld och belastningsbesvär. Detta eftersom det är de områdena som är mest framträdande orsaker till de höga sjuktalen, säger Peter Burman vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket ska granska 455 äldreboenden i Sverige med start i höst. Ett 80-tal arbetsplatser har valts ut i första skedet men Skövde kommun finns inte med i det första urvalet. Dock har Arbetsmiljöverket i nuläget enbart valt hälften av arbetsplatserna som ska granskas. I norra Skaraborg är det ännu endast Karlsborgs kommun som ska granskas.

Men huvudskyddsombudet vid Kommunal i Skövde kommun, Anita Nilsson menar att en granskning behövs.

– Den skulle vara mer välkommen än någonsin, utbrister Anita Nilsson, som själv arbetar inom den kommunala äldreomsorgen bredvid sitt uppdrag som huvudskyddsombud.

Anita Nilsson vittnar om att medlemmarna vid äldreboendena i Skövde går ”på knäna”. Och har gjort det under många år.

– Till slut tar det ut sin rätt. Vi har väldigt höga sjuktal inom äldreomsorgen i Skövde kommun och ibland får vi inga vikarier alls. Det är väldigt låg bemanning överlag och medelåldern är hög på de undersköterskorna och vårdbiträdena. Det är ett tungt och krävande jobb vilket gör att det inte är många som orkar. Många söker sig bort från yrket då det är tungt, oerhört stressigt med mycket övertid och i vissa fall underbetalt, berättar Nilsson.

När Anita Nilsson själv inledde sin karriär inom yrket år 1986 gick det stort sett en person per brukare.

– Då var Norrmalms äldreboende nytt och vi hade tio brukare att sköta om. I dag i Skövde kommun går det i stort 0,64 personal per person. Alltså nästan en tredjedel färre än för 30 år sedan och arbetet har inte blivit enklare säger Anita.

Arbetsmiljöverkets granskning av de svenska äldreboendena ska leda till att minska sjuktalen.

– Vi kommer att inspektera arbetet kring den förebyggande arbetsmiljön, att det fungerar korrekt i förhållande till lagar och regler. Vi ska särskilt titta på hur arbetet är organiserat och arbetsmiljöfrågorna som rör stress, hot, våld och belastningsbesvär. Detta eftersom det är de områdena som är mest framträdande orsaker till de höga sjuktalen, säger Peter Burman vid Arbetsmiljöverket.