13 sep 2017 11:01

13 sep 2017 11:01

Grönt ljus efter tillsyn

SKÖVDE: Skolinspektionen är nöjd med åtgärderna

Kavelbrogymnasiet får grönt ljus från Skolinspektionen. Vid en tillsyn i våras framkom brister på skolan – som nu är avhjälpta.

Hösten 2016 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Skövde kommun. På Kavelbrogymnasiet framkom flera brister som Skolinspektionen beslutade måste åtgärdas. Och efter vidtagna åtgärder, kompletterande redovisning och intervjuer och dokumentstudier vid ett uppföljningsbesök i augusti är nu alla brister avhjälpta. Skolan får godkänt på alla punkterna.

Bristerna fanns inom områdena: Extra anpassningar och särskilt stöd, Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram, Förutsättningar för lärande och trygghet och Styrning och utveckling av verksamheten. Bland annat ska nu ansvariga på skolan utreda elevens behov av särskilt stöd skyndsamt, elever på introduktionsprogram får en utbildning som är planerad för arbete eller studier och rektorn ska följa upp skolenhetens resultat samt trygghet och studiero.

Hösten 2016 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Skövde kommun. På Kavelbrogymnasiet framkom flera brister som Skolinspektionen beslutade måste åtgärdas. Och efter vidtagna åtgärder, kompletterande redovisning och intervjuer och dokumentstudier vid ett uppföljningsbesök i augusti är nu alla brister avhjälpta. Skolan får godkänt på alla punkterna.

Bristerna fanns inom områdena: Extra anpassningar och särskilt stöd, Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram, Förutsättningar för lärande och trygghet och Styrning och utveckling av verksamheten. Bland annat ska nu ansvariga på skolan utreda elevens behov av särskilt stöd skyndsamt, elever på introduktionsprogram får en utbildning som är planerad för arbete eller studier och rektorn ska följa upp skolenhetens resultat samt trygghet och studiero.