Kronofogden har sökt EU-migranterna

TÄLTLÄGRET

Representanter från Kronofogdemyndigheten har sökt de boende i migrantlägret för att delge dem vad som händer i processen med kommunens rivningskrav.
– Vi vill också ge dem en möjlighet att yttra sig, säger handläggaren Jeanette Lundh.

I juni revs EU-migranternas tältläger vid Södra Bergvägen, där det legat i flera år.

Kommunen hade i en lång process försökt att få bort det olagliga lägret och när man med hjälp av polisen hade fått fram identiteter på de boende i lägret fattade Kronofogdemyndigheten ett omedelbart beslut, ett så kallat interimistiskt beslut, om särskild handräckning. Lägret kunde därmed rivas.

Vill riva lägret

Men EU-migranterna slog kort efter rivningen upp ett nytt läger med tiotalet tält. Det ligger i närheten av Bruksgatan, men det handlar fortfarande om kommunal mark. Alltså är även det olagligt.

Därmed tog en ny process vid som precis som den första syftade till att kommunen ville få bort lägret. Kommunen ansökte återigen hos Kronofogden om särskild handräckning interimistiskt.

Men den här gången fick kommunen nej. Enligt Kronofogdemyndigheten kan kommunens ansökan inte beviljas omedelbart. Myndigheten sade i beslutet att kommunen tål att vänta på ett slutligt beslut.

– Nu ska vi höra de boende i lägret, eller rättare sagt, de ska ges möjlighet att yttra sig över beslutet innan vi kan fatta ett beslut om särskild handräckning, säger handläggaren Jeanette Lundh vid kronofogdens betalningsföreläggandeenhet i Visby.

På plats i Skövde har företrädare för myndigheten vid ett tillfälle besökt migrantlägret för att delge dem beslutet, men då inte stött på någon av de boende.

– Jag vet att de ska dit i veckan igen. Får de inte tag på dem då blir det väl ytterligare ett försök, sedan får man nog anse att vi gjort vad vi kan för att delge dem och ge dem möjlighet att yttra sig.

Rättssäker process

I somras kom en ny lag om hur avlägsnanden ska gå till och som ska göra det lättare för markägare att avhysa olagliga boenden. Men i lagen finns också delar som ger motparten, i detta fallet EU-migranterna, nya möjligheter.

– Det har varit viktigt för lagstiftarna att det finns en större rättsäkerhet för svaranden.

– I fall som detta finns kanske inte så mycket för dem att komma med, men hela processen blir mer rättsäker.

13 sep 2017 15:37

13 sep 2017 16:59