13 sep 2017 16:43

13 sep 2017 16:43

Vårdgivare vidtog åtgärder

SKÖVDE: Lex Maria-utredning avslutades

Efter en lex Maria-anmälan gjorts angående risk för en allvarlig vårdskada vid Skaraborgs sjukhus har nu Ivo valt att avsluta ärendet.

Händelsen grundar sig i att man under pågående behandling av en patient på Skas ska ha hittat en förstorad sköldkörtel utan att vidta åtgärd, nio månader senare visade det sig vara cancer.

”Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen”, står det i beslutet.

Händelsen grundar sig i att man under pågående behandling av en patient på Skas ska ha hittat en förstorad sköldkörtel utan att vidta åtgärd, nio månader senare visade det sig vara cancer.

”Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen”, står det i beslutet.