14 sep 2017 06:00

14 sep 2017 06:00

Här växer skolan fram

SKÖVDE: Trädgårdsstadens skola ska vara färdig till sommaren

Flexibelt och yteffektivt. Det är ledorden för bygget av den nya skolan i Trädgårdsstaden med bland annat 22 identiska klassrum.
– Vi ser en vinst i att det blir lika. Upprepningen gör att det blir billigare, säger Peter Sundell, Skövde kommuns projektledare fastigheter.

Skövde kommun behöver utöka antalet skolplatser kraftigt och på flera skolor sker ombyggnationer.

I Trädgårdsstaden byggs en helt ny skola – en treparallellig grundskola (F-6) – med plats för 525 elever.

– Tanken i första hand är ju att den är för barn boende i Trädgårdsstaden, säger Peter Sundell.

Till att börja med kommer skolan också att inrymma en förskola. Beroende på hur behovet ser ut framöver kan den delen senare växlas över till att bli en del av grundskolan.

– Förskoledelen ser exakt likadan ut som skolan så de kan växa ihop. När det blir vet jag inte men troligtvis inte de första åren, säger Sundell.

Just det likadana utseendet är genomgående för bygget av skolan. De 22 klassrummen görs identiska i sin utformning.

– Vi har valt att satsa på flexibelt och yteffektivt. Vi ser en vinst i att det blir lika och per kvadratmeter blir skolan väldigt billig, säger han.

– I detta projekt har vi satsat på en rätt stram arkitektur och lagt arkitektoniska detaljerna på burspråken med bland annat bakombelyst perforerad plåt vi tycker att vi med hjälp av vår arkitekt får en väldigt vacker skola. Jag tycker vi bygger med en bra kvalitet med bra akustik och bra miljö.

I övrigt kan noteras att skolan får en cirkelformad aula, likt antikens forum, och utanpå aulan ska väggarna få bokhyllor med böcker från skolan bibliotek.

Solenergi

På taket av skolan anläggs cirka 400 kvadratmeter solceller och på skolgården finns en skogsdunge som ska iordningställas med olika banor och en aktivitetsyta byggs.

– Det blir lite olika zoner som anpassas till de olika åldrarna, säger Sundell.

Intill skolbyggnaden byggs också en idrottshall med läktare och omklädningsrum.

– Jag kan lova att golvet i hallen kommer att vara rätt mått, säger Sundell som en blinkning till de tidigare problemen vid Billingskolan.

Trädgårdsstadens skola ska vara färdig den 1 juli.

– Det kommer vi klara med lätthet som det ser ut, säger Sundell.

Skövde kommun behöver utöka antalet skolplatser kraftigt och på flera skolor sker ombyggnationer.

I Trädgårdsstaden byggs en helt ny skola – en treparallellig grundskola (F-6) – med plats för 525 elever.

– Tanken i första hand är ju att den är för barn boende i Trädgårdsstaden, säger Peter Sundell.

Till att börja med kommer skolan också att inrymma en förskola. Beroende på hur behovet ser ut framöver kan den delen senare växlas över till att bli en del av grundskolan.

– Förskoledelen ser exakt likadan ut som skolan så de kan växa ihop. När det blir vet jag inte men troligtvis inte de första åren, säger Sundell.

Just det likadana utseendet är genomgående för bygget av skolan. De 22 klassrummen görs identiska i sin utformning.

– Vi har valt att satsa på flexibelt och yteffektivt. Vi ser en vinst i att det blir lika och per kvadratmeter blir skolan väldigt billig, säger han.

– I detta projekt har vi satsat på en rätt stram arkitektur och lagt arkitektoniska detaljerna på burspråken med bland annat bakombelyst perforerad plåt vi tycker att vi med hjälp av vår arkitekt får en väldigt vacker skola. Jag tycker vi bygger med en bra kvalitet med bra akustik och bra miljö.

I övrigt kan noteras att skolan får en cirkelformad aula, likt antikens forum, och utanpå aulan ska väggarna få bokhyllor med böcker från skolan bibliotek.

Solenergi

På taket av skolan anläggs cirka 400 kvadratmeter solceller och på skolgården finns en skogsdunge som ska iordningställas med olika banor och en aktivitetsyta byggs.

– Det blir lite olika zoner som anpassas till de olika åldrarna, säger Sundell.

Intill skolbyggnaden byggs också en idrottshall med läktare och omklädningsrum.

– Jag kan lova att golvet i hallen kommer att vara rätt mått, säger Sundell som en blinkning till de tidigare problemen vid Billingskolan.

Trädgårdsstadens skola ska vara färdig den 1 juli.

– Det kommer vi klara med lätthet som det ser ut, säger Sundell.