10 okt 2017 19:45

12 okt 2017 06:38

Kollar hygien och kemikalier på skolor

SKÖVDE: Stort projekt hos Miljösamverkan östra Skaraborg

65 skolor och cirka 105 förskolor får nu besök av miljöinspektörer. De ska bland annat kontrollera kemikalier och hygienrutiner.
– Hygienrutinerna fungerar bra, säger Malin Leo, miljöinspektör hos Miljösamverkan östra Skaraborg.

Några av miljöinspektörerna på Miljösamverkan östra Skaraborg, mös, arbetar nu tillsammans i en så kallad sprint, ett projekt.

Just det här projektet går ut på att de besöker samtliga skolor och förskolor i de kommuner som tillhör mös. Det vill säga Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg.

– Det är 65 skolor och cirka 105 förskolor, och vi har kommit ungefär halvvägs. Vi ska vara helt klara under vecka 47, säger Malin Leo, miljöinspektör.

Hanterar kräksjuka

Det inspektörerna kontrollerar på skolorna är bland annat kemikaliehantering och smittskydd.

När det gäller kemikalier så ska det finnas en förteckning samt aktuella säkerhetsdatablad. Där står det hur man förvarar kemikalierna och vad man gör om man råkar spilla ut dem eller få dem i ögonen.

– Kemikaliehanteringen har vi kört ett par år på skolorna och de börjar komma till rätta med den, säger Malin Leo.

Mös tittar också på hur man hanterar smittskydd, och vilka rutiner man har om det bryter ut kräksjuka eller om någon kräks i ett klassrum.

– Hygienrutinerna på de skolor vi besökt fungerar bra. Vi har pratat med dem om att ha en akuthink som alla i personalen vet var den står. Det är bra att ha förberett med handskar och rengöringsmedel om någon kräks.

På förskolorna tittar man också på hygienrutinerna och hur man hanterar barn som blir sjuka. Man kontrollerar även handtvätt och förvaring av exempelvis tandborstar. Underhåll av skötbord undersöks också.

– Förskolorna har ganska god koll på hygienen, och när det gäller akuthinkar så har de kommit längre än skolorna.

Några av miljöinspektörerna på Miljösamverkan östra Skaraborg, mös, arbetar nu tillsammans i en så kallad sprint, ett projekt.

Just det här projektet går ut på att de besöker samtliga skolor och förskolor i de kommuner som tillhör mös. Det vill säga Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg.

– Det är 65 skolor och cirka 105 förskolor, och vi har kommit ungefär halvvägs. Vi ska vara helt klara under vecka 47, säger Malin Leo, miljöinspektör.

Hanterar kräksjuka

Det inspektörerna kontrollerar på skolorna är bland annat kemikaliehantering och smittskydd.

När det gäller kemikalier så ska det finnas en förteckning samt aktuella säkerhetsdatablad. Där står det hur man förvarar kemikalierna och vad man gör om man råkar spilla ut dem eller få dem i ögonen.

– Kemikaliehanteringen har vi kört ett par år på skolorna och de börjar komma till rätta med den, säger Malin Leo.

Mös tittar också på hur man hanterar smittskydd, och vilka rutiner man har om det bryter ut kräksjuka eller om någon kräks i ett klassrum.

– Hygienrutinerna på de skolor vi besökt fungerar bra. Vi har pratat med dem om att ha en akuthink som alla i personalen vet var den står. Det är bra att ha förberett med handskar och rengöringsmedel om någon kräks.

På förskolorna tittar man också på hygienrutinerna och hur man hanterar barn som blir sjuka. Man kontrollerar även handtvätt och förvaring av exempelvis tandborstar. Underhåll av skötbord undersöks också.

– Förskolorna har ganska god koll på hygienen, och när det gäller akuthinkar så har de kommit längre än skolorna.